Huyện Gia Lộc: Đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi ái quốc 11/6; 50 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969-2019); 73 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện 22/6

Hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948- 11/6/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ (1969-2019); 73 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (22/6/1946-22/6/2019); Trong dịp từ tháng 5 và đến tháng 6 này; Từ huyện đến cơ sở trong huyện Gia Lộc đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực, trong đó tổ chức đợt sinh hoạt có ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện thiết thực kỷ niệm 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, gắn với sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị-khóa XII về”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thông qua phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục tìm hiểu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân về thân thế, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, những cống hiến lớn lao của Bác Hồ đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc Việt Nam; Về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế;

Nhân dịp này, huyện Gia Lộc chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, đoàn thể, các lực lượng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua“Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo; phát huy sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất-kinh doanh; Xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh….

Đối với cấp cơ sở: Tổ chức gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân gặp mặt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và dịp ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/ 6, nhằm nhân rộng phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả thiết thực. Cấp huyện gặp mặt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến vào dịp kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9;

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6; 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, 1969-2019; 73 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện 22/6 là hành động thiết thực của toàn Đảng bộ, nhân dân trong huyện, nhằm tăng cường giáo dục lịch sử truyền thống, bồi dưỡng niềm tin, niềm tự hào dân tộc, hun đúc ý chí vươn lên, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tinh thần”Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng phát động; Tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trọng tâm”Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi đôi với phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”;“quyết chiến – quyết thắng”, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên cương vị công tác, lao động, sản xuất, học tập cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực cùng các cấp, các ngành và toàn thể dân tộc Việt nam thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

Trước mắt, Huyện ủy-UBND huyện Gia Lộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, bà con nông dân tăng cường kiểm tra, thăm đồng, bảo vệ và thu hoạch nhanh gọn, an toàn lúa chiêm xuân, chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch rau màu vụ hè thu, phòng chống dịch tả lợn châu Phi, phát triển chăn nuôi gia cầm, thủy sản, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2019; ổn định tổ chức, đi vào hoạt động 13 thôn mới ở 9 xã: Thống Nhất, Toàn Thắng, Hoàng Diệu, Hồng Hưng, Gia Lương, Lê Lợi, Trùng Khánh, Gia Xuyên và Yết Kiêu theo quyết định của UBND tỉnh; Tập trung thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2019; Tập trung chỉ đạo các hoạt động của ngành Giáo dục tuyên dương, khen thưởng và tổng kết năm học 2018- 2019; Tổ chức đúng quy chế kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2019-2020 và kỳ thi THPT Quốc gia 2019; Chủ động chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, phối hợp tổ chức tuyên truyền khuyến cáo nhân dân bảo vệ an toàn cho trẻ em đề phòng dịch sởi, sốt phát ban trong thời điểm chuyển giao mùa và các dịch bệnh khác gắn với thực hiện tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019; Đẩy mạnh công tác dân số và phát triển, bảo đảm chất lượng nòi giống và nguồn nhân lực cho tương lai đất nước; Ra quân giữ gìn an ninh trật tự xã hội và giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, bảo đảm an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội.

Mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nhất là học tập 4 chuyên đề năm 2019 về”Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án theo tinh thần NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; Tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của Đảng với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tiền phong của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Chủ động nghiên cứu, quán triệt, thực hiện với niềm tin và kỳ vọng vào các NQ của Đảng, vào kỳ họp thứ 7-QH khóa 14 với những đột phá chiến lược phát triển KT-XH đất nước và chính sách an sinh xã hội, mang lại sự phấn chấn, hứng khởi trong Đảng và toàn xã hội.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, đó cũng là những bông hoa đẹp trong vườn hoa hương sắc của huyện Gia Lộc thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948-11/6/2019); 50 năm ngày Bác Hồ đi xa và cũng là 50 năm thực hiện Di chúc của Người 1969-2019; 79 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh 10/6; 73 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện 22/6 và các ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương năm 2019, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng quê hương Gia Lộc anh hùng đạt chuẩn NTM năm 2019./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019 (17/09/2019)
- Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt, triển khai kế hoạch tổng kết chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020  (04/09/2019)
- Vinh dự, tự hào viết tiếp trang sử vẻ vang mừng kỷ niệm 74 năm Quốc Khánh 2/9 (03/09/2019)
- Gia Lộc tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Gia Lương năm 2019. (30/08/2019)
- Huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị tấp huấn, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật phòng chống tham nhũng, Luật tố cáo năm 2018. (21/08/2019)
- Uỷ ban nhân dân huyện Gia Lộc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về việc thành lập các thôn mới trên địa bàn các xã thuộc huyện Gia Lộc.(29/05/2019)
- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện hoàn thành chỉ tiêu, nâng cao chất lượng đào tạo 6 tháng đầu năm 2019(27/05/2019)
- Hội cựu chiến binh huyện Gia Lộc tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền(23/05/2019)
- Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp(17/05/2019)
- Vai trò của Mặt Trận tổ quốc huyện Gia Lộc trong xây dựng Nông thôn mới(15/05/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Đoàn Thượng
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019
+ Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Gia Xuyên
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/9/2019 đến ngày 07/9/2019
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 64
Hôm nay 375
Tháng này: 61,553
Tất cả: 815,176
THƯ VIỆN ẢNH