Huyện Gia Lộc: Chủ động triển khai phương án sản xuất vụ mùa, vụ hè thu, phòng chống thiên tai năm 2019 và kế hoạch sản xuất vụ đông 2019-2020.

Ngày 02/5/2019, UBND huyện đã ban hành phương án sản xuất vụ mùa năm 2019, kế hoạch sản xuất vụ đông 2019- 2020, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Rút kinh nghiệm những diễn biến thời tiết của năm 2018; Để bảo đảm sản xuất nông nghiệp trong năm 2019 thắng lợi toàn diện, huyện Gia Lộc chủ động triển khai phương án sản xuất vụ mùa, vụ hè thu, công tác phòng chống úng năm 2019 và kế hoạch sản xuất vụ đông 2019- 2020. Theo đó, huyện yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung triển khai và tổ chức thực hiện tốt một số công việc trọng tâm sau:

Về sản xuất vụ mùa 2019: Toàn huyện gieo trồng trên 5.800 ha, trong đó rau màu khoảng 1.500 ha, gieo cấy lúa mùa 4.300 ha lúa, phấn đấu đạt năng xuất lúa 56 tạ/ha trở lên. Phương án gieo cấy lúa mùa: sử dụng 100% giống lúa ngắn ngày. Cơ cấu giống lúa, gồm: Q5, KD 18, Bắc thơm số 7; TBR 279; ADI 28; Thiên ưu 8; BC 15, nếp. Riêng giống Q5 khoảng 10-15% phục vụ cho chế biến. Phương thức gieo cấy: cấy bằng mạ dược chiếm 20% diện tích, gieo mạ trên nền đất cứng chiếm khoảng 65% diện tích, gieo thẳng khoảng 15% diện tích.

Gia Lộc chỉ đạo các địa phương quy vùng cấy lúa tập trung 1 vùng, quy mô 10 ha trở lên. Vùng lúa Q5 tại các xã Tân Tiến, Trùng Khánh, Gia Tân.. Vùng lúa Bắc thơm tại các xã Nhật Tân, Quang Minh, Đức Xương… Vùng lúa BC 15 tại các xã Thống Nhất, Đồng Quang, Thống Kênh… Xây dựng 8 vùng lúa có hợp đồng sản xuất, bao tiêu sản phẩm, quy mô vùng 30 ha trở lên. Thời gian gieo cấy lúa mùa 2019 chia làm 2 trà, cụ thể:

Trà 1, đối với diện tích trồng cây vụ đông sớm, khoảng 1.300 ha, sử dụng các giống ngắn ngày như TBR 279, Bắc thơm số 7, KD 18 gieo cấy từ 25/5 đến 5/6, để lúa trỗ xong trước 25/8, thu hoạch xong trước 25/9. Những diện tích thu hoạch lúa xuân sớm và địa phương có truyền thống cấy sớm ở các xã khu Nam sẽ bố trí các giống Thiên ưu 8, Q5, ADI 28, BC 15, gieo mạ từ 20-30/5/2019, để thu hoạch xong trước ngày 25/9/2019.

Trà 2, đối với diện tích trồng cây vụ đông chính vụ, vụ đông muộn và diện tích không trồng cây vụ đông, sử dụng các giống lúa Thiên ưu 8, Q5, KD 18, BC 15, nếp; Gieo mạ từ 15-25/6/2019, lúa trỗ tập trung từ 5-15/9 và thu hoạch xong từ 5-15/10/2019;

Căn cứ Lịch thời vụ gieo cấy lúa mùa năm 2019, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các HTX dịch vụ nông nghiệp và bà con nông dân gieo cấy lúa mùa theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của huyện và cơ quan nông nghiệp của huyện khuyến cáo, tập huấn chuyển giao KHKT để đạt năng suất sản lượng cao.

Đối với cây rau màu vụ hè - hè thu: Diện tích gieo trồng khoảng 1.500 ha, phấn đấu đạt giá trị sản xuất 135 triệu đồng/ha; Trong đó, Dưa các loại 550 ha (sử dụng giống dưa hấu Hoàn Châu; Dưa lê Ngân Huy, VL 99, VL 1000); Ngô 190 ha (sử dụng giống ngô nếp HN 88, HN 68, MX 10); Bầu, bí, mướp 180 ha (các giống lai); Đỗ tương 30 ha; Rau các loại 520 ha; Thời vụ gieo trồng: Dưa hấu, dưa lê trồng xong trước 15/5 để thu hoạch xong trước 20/7; Đỗ tương trồng kết thúc 10/6; các loại rau trồng xong trước 5/8, trong đó su hào, bắp cải trồng từ 20/7 đến 5/8.

Về sản xuất rau màu vụ đông 2019-2020, huyện Gia Lộc phấn đấu trồng 3.100 ha trở lên, tập trung trồng các cây rau màu thị trường ưa chuộng cho giá trị kinh tế cao, trong đó cây thực phẩm chiếm 80% diện tích, cây lương thực, chất bột và cây khác khoảng 20% diện tích. Huyện chỉ đạo, hướng dẫn: trà cây vụ đông sớm trồng từ 26/8 đến 5/10, phấn đấu đạt 70% diện tích, trà trung và trà muộn trồng từ 6/10 đến 25/12, phấn đấu đạt 30% diện tích.

Huyện chỉ đạo, khuyến khích các địa phương gieo trồng 43 vùng sản xuất rau màu tập trung và chuyên canh với 696 ha. Trong đó, vùng bầu, bí, mướp tại các xã Toàn Thắng 50 ha; Đoàn Thượng 20 ha; Đồng Quang 10 ha; Lê Lợi 10ha; Vùng dưa lê, dưa hấu tại các xã Lê Lợi 20 ha; Phạm Trấn 30 ha; Toàn Thắng 30 ha; Đoàn Thượng 50 ha; Gia Xuyên 20 ha; Hoàng Diệu 20 ha; Vùng cải dưa tại các xã Đoàn Thượng 15 ha; Hồng Hưng 10 ha; Nhật Tân 25 ha; Vùng cần tây, tỏi tây ở Đoàn Thượng 10 ha, Phạm Trấn 10 ha; Vùng ngô ở Gia Khánh 25 ha; Toàn Thắng 20 ha; Lê Lợi 15 ha. Coi trọng vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm … Chú ý phát triển các vùng rau muống, mùng tơi, rau đay ở các địa phương. Khuyến khích các hộ nông dân, các doanh nghiệp đầu tư sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Theo kế hoạch, năm 2019 tỉnh hỗ trợ xây dựng 500 m2 nhà màng, nhà lưới cho 1 xã; Hỗ trợ HTX Tân Minh Đức xã Phạm Trấn xây dựng 20.000 m2 nhà màng.

Trong tháng 5 và tháng 6/2019, UBND huyện tập trung chỉ đạo và yêu cầu các ngành chức năng, cơ quan chuyên môn của huyện, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các HTX dịch vụ nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT giúp bà con nông dân nắm vững kế hoạch gieo cấy lúa mùa, rau màu vụ hè-hè thu và vụ đông, làm tốt công tác cung ứng giống, vật tư, phân bón, thuốc BVTV kịp thời, đầy đủ, đảm bảo chất lượng để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đạt kết quả cao. Thực hiện quy vùng "một vùng, một giống, một thời gian". Hướng dẫn nông dân lấy giống chuyển vụ từ vụ xuân để gieo cấy vụ mùa. Chuẩn bị tốt giống dự phòng để sử dụng khi thiếu giống do thiên tai. Giữ nước sau gặt lúa chiêm xuân để ruộng không bị mất lấm. Các địa phương chủ động sớm tiến hành hợp đồng làm đất chủ yếu bằng máy lớn để ngay sau khi thu hoạch lúa chiêm xuân cày bừa kết hợp với lồng dập gốc rạ, thân lúa nhanh phân huỷ hạn chế hiện tượng lúa bị ngộ độc hữu cơ sau khi cấy. Trà mùa sớm cần gieo cấy bằng mạ dược để làm vụ đông sớm. Đối với trà mùa trung, mở rộng diện tích gieo cấy mạ sân, gieo thẳng ở những nơi có đủ điều kiện. Các giống trà mùa trung, trà mùa muộn cần cấy tập trung ở chân vàn trũng, chân trũng, không cấy lẫn với giống ngắn ngày ở chân cao (dễ bị sâu, bệnh phá hại mạnh). Giống Q5 và Khang dân 18 gieo mạ sân không cấy ở chân trũng vì khi có mưa lớn sẽ làm chết lúa. Thực hiện bón lót sâu, bón thúc sớm và tập trung để lúa đẻ nhánh nhanh, gọn, tiết kiệm phân bón. Bón đủ lượng phân, cân đối NPK, khuyến khích nông dân sử dụng phân hữu cơ từ rơm, rạ dư thừa, dùng chế phẩm sinh học để xử lý cải tạo đất và giảm ô nhiễm môi trường.

Huyện chỉ đạo Điện lực huyện, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi bảo đảm đủ điện, nước cho làm đất, gieo cấy, tưới dưỡng lúa và tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn, nhất là khi thời tiết bất thường gây ra.

Về công tác phòng chống bão lụt úng và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm 2019, UBND huyện yêu cầu các ngành, các địa phương thành lập và kiện toàn ngay Ban chỉ huy PCLB, tìm kiếm cứu nạn phù hợp với từng địa phương, sớm triển khai phương án, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện máy móc và lực lượng lao động ra quân nạo vét, giải toả vật cản trên các tuyến kênh, mương, tôn cao bờ vùng, tuyến đê xung yếu, phấn đấu hoàn thành kế hoạch huyện giao. Thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão, thời tiết bất thường gây ra, bảo vệ an toàn sản xuất, tài sản và tính mạng của nhân dân.

Đối với sản xuất vụ chiêm xuân 2019, Gia Lộc chỉ đạo các địa phương tập trung bảo vệ lúa vì hầu hết lúa chiêm xuân ở huyện ta đang trỗ bông, xuôi quả và vào chắc, nhìn chung các trà lúa phát triển tốt, tuy nhiên cần phòng trừ sâu cuối vụ, nhất là phòng trừ kịp thời sâu cuốn lá, rầy nâu, bệnh bạc lá, đạo ôn, kiên quyết không để sâu bệnh phát sinh gây hại làm giảm năng suất lúa chiêm xuân.

Chủ động các biện pháp, nhất là sự tập trung chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của các đoàn thể nhân dân và tinh thần lao động sản xuất sáng tạo, cần cù, chịu khó của bà con nông dân là yếu tố quan trọng để huyện Gia Lộc khắc phục cơ bản những bất thuận trong sản xuất nông nghiệp, tổ chức sản xuất phù hợp với đồng đất của từng địa phương, góp phần quan trọng giành sản xuất nông nghiệp năm 2019-2020 tiếp tục được mùa toàn diện.

Biên tập: Vũ Minh Giáo; Ảnh: Hoàng Cảnh

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Hội Nông dân huyện Gia Lộc: Nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch (25/06/2019)
- Hội nghị Trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019. (21/06/2019)
- Các địa phương thu hoạch nhanh gọn lúa Chiêm Xuân đã chín và triển khai sản xuất vụ Mùa kịp thời vụ (07/06/2019)
- Hội Nông dân huyện Gia Lộc với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” (06/06/2019)
- Hội Nông dân huyện Gia Lộc đồng hành với nông dân trong công tác đào tạo nghề  (22/05/2019)
- Gia Lộc triển khai Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019(17/04/2019)
- Về Gia Lộc ghé thăm làng nghề làm bún truyền thống xã Tân Tiến(05/04/2019)
- Gia Lộc tập trung chỉ đạo quyết liệt phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi(13/03/2019)
- Hiệu quả từ việc quy vùng sản xuất rau màu tập trung ở huyện Gia Lộc(15/01/2019)
- Huyện Gia Lộc: Chủ động triển khai, thực hiện phương án sản xuất vụ chiêm xuân và làm thủy lợi Đông xuân 2018-2019 (16/11/2018)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019
+ Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 131
Hôm nay 718
Tháng này: 131,083
Tất cả: 702,383
THƯ VIỆN ẢNH