Huyện Gia Lộc: Tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 29 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV

Sáng 11/4/2019, tại hội trường Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức thành công hội nghị lần thứ 29 khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo HN có các đ/c Nguyễn Khắc Toản-TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; Đặng Xuân Thưởng-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện. Về dự còn có lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị có các đ/c Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; Lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc HU; Đại diện lãnh đạo MTTQ, trưởng các đoàn thể của huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn UBND huyện; Lãnh đạo các ban HĐND huyện; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Huyện ủy.

 

Sau phát biểu khai mạc hội nghị của đ/c Bí thư Huyện ủy; Hội nghị đã nghe đ/c Đỗ Văn Sáng-HUV, Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo tiến độ thực hiện KH xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2019; Đ/c Phạm Văn Thung-ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, chủ nhiệm UBKT Huyện ủy thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 14 ngày 30/6/2016 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXV tiếp tục thực hiện đề án số 08 của Huyện ủy khóa XXIV về”Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và Đảng viên ở cơ sở, giai đoạn 2016 – 2020”; Đ/c Vũ Văn Cấp-ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy thông qua dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025;

Hội nghị đã nghe đ/c Nguyễn Khắc Toản-TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện trực tiếp quán triệt những nội dung cốt lõi, cơ bản Chỉ thị số 28 ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những Đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng và kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 28 ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư;

Thực hiện chương trình thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng; Hội nghị đã nghe Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Gia Hòa và Liên Hồng làm rõ thêm về tiến độ thực hiện xã đạt chuẩn NTM; đ/c Nguyễn Văn Chuyển-HUV,Trưởng phòng NN và PTNT, cơ quan Thường trực BCĐNTM của huyện làm rõ thêm những phần việc 20 xã đã đạt chuẩn cần rà soát, bổ sung, nâng cao chất lượng các tiêu chí, bảo đảm đầy đủ, đúng quy định hồ sơ phục vụ đoàn thẩm định của tỉnh và Trung ương; Những phần việc cụ thể 9/9 tiêu chí cấp huyện, trong đó rà soát, bổ sung, hoàn thiện 6 tiêu chí đã đạt, còn 3 tiêu chí chưa đạt tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và tiến độ các công trình, phục vụ đoàn của tỉnh, của Trung ương về thẩm định trong tháng 6/2019. Nghe đ/c Đỗ Văn Sáng-HUV, Phó chủ tịch UBND huyện làm rõ thêm những công việc cần đẩy nhanh tiến độ cho huyện đạt chuẩn NTM và thông tin thêm về dịch tả lợn châu Phi hiện nay xâm nhập lan tỏa vào huyện với 15/23 xã, số lợn tiêu hủy lên tới 170 tấn, đề nghị Cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phòng chống dịch tả lợn châu Phi ở 15 xã có dịch, nhằm ngăn chặn, bao vây, không để dịch bệnh lây lan, gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi của huyện năm 2019.

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đ/c Nguyễn Khắc Toản-TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương sự quyết tâm chính trị rất cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã cùng chung sức, đồng lòng hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ phát triển KT-XH trong quý I và đang đẩy nhanh thực hiện nhiệm vụ quý II/2019, đặc biệt cả hệ thống chính trị đều quyết tâm xây dựng huyện Gia Lộc đạt chuẩn NTM năm 2019. Đ/c Bí thư Huyện ủy cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, cơ quan, đơn vị, địa phương. Song với quan điểm đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo trong thực tiễn, trong thời gian tới, đ/c Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, đẩy nhanh tiến độ các phần việc phục vụ cho xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2019, trong đó 20 xã đã đạt chuẩn cần rà soát lại để sớm bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn cao hơn; 2 xã Gia Hòa và Liên Hồng cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, đi liền với bảo đảm chất lượng, sớm đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM trong tháng 4 năm 2019. Đối với phần việc huyện đạt chuẩn, giao cho Văn phòng Thường trực BCĐ NTM huyện, phòng NN-PTNT chủ trì phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị để rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh 6 tiêu chí cấp huyện đã đạt và 3 tiêu chí cấp huyện chưa đạt bảo đảm đúng tiến độ, quy trình, chất lượng phục vụ đoàn thẩm định của tỉnh, của Trung ương xong trong tháng 6/2019.

Thứ hai, Các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai và thực hiện đúng quy trình kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm chủ động nguồn cán bộ có chất lượng, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, tiến hành các bước đúng quy định, đáp ứng nhu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài; Thời gian cấp xã và tương đương thực hiện xong trước ngày 30/4/2019. Đối với cấp huyện thực hiện xong và gửi về Tỉnh ủy trước ngày 15/5/2019. Đây là việc làm quan trọng phục vụ công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ ba, Các cấp ủy Đảng chủ động quán triệt, nghiên cứu, thực hiện Chỉ thị số 28 ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư và kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những Đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Đây là việc làm hệ trọng nhằm tạo sự chuyển biến mới về chất lượng kết nạp Đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng, đồng thời nghiêm túc tiến hành rà soát, sàng lọc những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên. Huyện ủy yêu cầu, đ/c Bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt nội dung chỉ thị số 28 của Ban Bí thư và kế hoạch của Huyện ủy tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện nghiêm túc thực hiện.

Thứ tư, các nội dung trình và nghiên cứu tại hội nghị lần này là những văn bản quan trọng trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019, yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt sâu kỹ, vận dụng sáng tạo vào địa phương, cơ quan, đơn vị để thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, Huyện ủy sẽ chỉ đạo và xem xét xử lý nghiêm khắc các trường hợp cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức cấp xã vi phạm nghiêm trọng công tác quản lý đất đai, không thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Huyện ủy-UBND huyện về xử lý vi phạm trên đất 03, đất chuyển đổi, đất giao thông thủy lợi và một số nội dung khác.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 đã bước sang quý II, đặc biệt huyện nhà đang tập trung cao độ cho hoàn thiện xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019, đ/c Bí thư Huyện ủy tin tưởng và mong rằng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy tiềm năng, thế mạnh và huy động mọi nguồn lực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn, chung sức, chung lòng, cùng xây dựng thành công huyện Gia Lộc anh hùng đạt chuẩn Nông thôn mới vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh của huyện.

 

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã gặp mặt và chia tay đ/c Tăng Đức Sỹ-nguyên HUV, chủ tịch MTTQ huyện và đ/c Hoàng Sách Phương-nguyên HUV, Trưởng phòng GD-ĐT huyện được nhà nước cho nghỉ hưu, hưởng chế độ BHXH./.

Biên tập: Vũ Minh Giáo; Ảnh: Quang Tiệp

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện Gia Lộc tổ chức thành công Kỳ họp thứ 8- HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021  (19/07/2019)
- Hội Nông dân huyện Gia Lộc: Tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019  (09/07/2019)
- Gia Lộc tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XIX (05/07/2019)
- Huyện ủy Gia Lộc: Tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV (04/07/2019)
- Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Gia Lộc (01/07/2019)
- Ủy ban MTTQ huyện Gia Lộc khóa XXIV tổ chức Hội nghị lần thứ 15(10/04/2019)
- Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị thông tin về dịch tả Lợn Châu Phi, nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới và giao ban công tác Tuyên giáo quý I năm 2019.(08/04/2019)
- Huyện Gia Lộc tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021.(08/04/2019)
- Huyện Gia Lộc: Đồng loạt các địa phương trong huyện ra quân thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.(04/04/2019)
- Thông báo kết quả hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 7 (bất thường) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021(02/04/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo về việc tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2011- 2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019
+ Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Gia Lộc
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 104
Hôm nay 638
Tháng này: 165,648
Tất cả: 736,948
THƯ VIỆN ẢNH