Đảng bộ khối Chính quyền huyện Gia Lộc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 8- khóa XII của Đảng

Tới dự có đồng chí Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Văn Tuyên- TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Bí thư Đảng bộ khối Chính quyền huyện; Đỗ Văn Sáng- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Phó Bí thư Đảng bộ Khối; Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ khối; Bí thư các Chi bộ và trên 100 đảng viên trong Đảng bộ khối Chính quyền.

 Thay mặt Đảng ủy khối Chính quyền, đồng chí Đỗ Văn Sáng- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Phó Bí thư Đảng bộ khối đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Báo cáo nêu rõ:  Năm 2018, Ban Thường vụ; Ban Chấp hành Đảng uỷ khối đã tập trung lãnh đạo; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm; đồng thời cũng xác định những vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo; chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực; trong năm đã tổ chức các cuộc họp BCH; BTV Đảng uỷ; ban hành một số nghị quyết và kế hoạch. Trong năm 2018 công tác giáo dục chính trị; tư tưởng được Đảng uỷ khối quan tâm thực hiện tốt; đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng; hiệu quả công tác chính trị; tư tưởng cho cán bộ đảng viên; chú trọng việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ; đảng viên; quần chúng; năm 2018 Đảng uỷ đã cử đi học tại trung tâm BDCT huyện cho 7 đảng viên dự bị; 3 quần chúng ưu tú; 11 đảng viên tham gia lớp Trung cấp LLCT; kết nạp 2 quần chúng ưu tú vào đảng; chuyển đảng chính thức cho 7 đảng viên dự bị. Đảng uỷ đã quán triệt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng; đạo đức phong cách HCM; chỉ thị số 05 của Bộ chính trị; Đảng uỷ đã quán triệt đến toàn thể cán bộ; đảng viên theo tinh thần NQ TW 4- khoá XI; trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống; những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá; Quán triệt kịp thời các NQTW6, 7,8 –khóa XII với trên 95% số đảng viên tham dự. 

Đảng uỷ, các chi uỷ đã phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan đơn vị lãnh đạo cán bộ; đảng viên; công chức; viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm; gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; các tổ chức đảng khối kinh tế đã chủ động phối hợp tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan thực hiện chương trình; đề án; kế hoạch theo chức năng; nhiệm vụ; các tổ chức đảng khối VH-XH và trường học tập trung chỉ đạo cơ quan và cán bộ; đảng viên tham mưu với HU-UBND huyện chỉ đạo thực hiện và tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực; các hoạt động từ thiện; nhân đạo; đền ơn đáp nghĩa được quan tâm đẩy mạnh; các tổ chức cơ sở đảng khối nội chính đã lãnh đạo cơ quan tham mưu; thực hiện tốt công tác tuyên truyền; phổ biến giáo dục pháp luật; hoạt động thanh tra có nhiều đổi mới; giải quyết kịp thời hiệu quả các vụ việc khiếu nại; tố cáo phức tạp; kéo dài. Tổ chức đảng khối các cơ quan tham mưu-tổng hợp làm tốt công tác tham mưu; tổng hợp đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo của HU- UBND huyện; tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; công chức viên chức; Công tác kiểm tra; giám sát; công tác dân vận của đảng; công tác lãnh đạo các đoàn thể được đảng uỷ khối quan tâm chỉ đạo; thực hiện thường xuyên có hiệu quả thiết thực đã góp phần vào kết quả thành tích chung của đảng uỷ khối năm 2018;  Năm 2018, công tác xây dựng đảng được duy trì tốt; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 15%; hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 83%. Trong Đảng bộ có 1 Chi bộ vinh dự được Huyện ủy khen thưởng có thành tích tiêu biểu 5 năm liền (Chi bộ Đài Truyền thanh huyện); 1 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền được Tỉnh ủy tặng bằng khen (Đ/c Vũ Minh Giáo-Bí thư Chi bộ, Trưởng Đài Truyền thanh huyện); Những kết quả đó đã góp phần cho Đảng bộ khối Chính quyền vinh dự là 1 trong 5 tổ chức cơ sở Đảng trong huyện được Tỉnh uỷ tặng Bằng khen; Tại hội nghị, Đảng bộ Chính quyền huyện công nhận có 16 chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5 chi bộ tiêu biểu (Văn phòng HĐND-UBND huyện; Đài Truyền thanh huyện; Phòng Tài chính- kế hoạch; phòng Kinh tế- hạ tầng; Thanh tra huyện) và 24 đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy biểu dương khen thưởng.

Năm 2019, Đảng bộ khối Chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tiếp tục quán triệt thực hiện việc học tập các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh trong từng tháng, quý của năm 2019; Triển khai thực hiện NQTW 8-khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII; tổ chức học tập quán triệt đầy đủ các chỉ thị; nghị quyết của đảng; chính sách pháp luật của nhà nước cho 100% cán bộ; đảng viên; 90% trở lên số chi bộ HTTNV; 95% trở lên số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ,   trong đó có 15% đảng viên HTXSNV; các đoàn thể đạt vững mạnh, phấn đấu 100% chi bộ và Đảng bộ khối Chính quyền giữ vững danh hiệu HTXSNV, có thành tích tiêu biểu và được Huyện ủy, Tỉnh ủy khen thưởng. Các Chi bộ, cơ quan làm tốt việc tham mưu giúp Cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các đề án, kế hoạch của Huyện ủy-UBND huyện theo NQ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV và NQ Đại hội Đảng bộ khối, nhiệm kỳ 2015- 2020; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham mưu, giúp việc, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, nhân dân xây dựng huyện Gia Lộc đạt chuẩn NTM năm 2019; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên khối cơ quan chuyên môn của UBND huyện, bảo đảm cải cách thủ tục hành chính, hiệu quả làm việc thực chất, sáng tạo, năng động; Mỗi cán bộ đảng viên cần nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ góp phần cùng cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, gắn công tác xây dựng đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt công tác phê và tự phê bình trên tinh thần thẳng thắn, chân tình, đoàn kết giúp đỡ nhau, nói và làm theo nghị quyết, thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, phong cách làm việc chuyên nghiệp, tiền phong, gương mẫu, chủ động, tích cực tham mưu và thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của huyện và của cấp trên. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong sinh hoạt đảng, trong cơ quan, đơn vị, xây dựng quy chế làm việc chặt chẽ, phát huy trí tuệ tập thể vừa nêu cao trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ của mình. Mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ cần ra sức học tập nâng cao trình độ Lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

        Tại hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ đã được nghe đồng chí Phạm Văn Tuyên-ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Bí thư Đảng ủy, Báo cáo viên của Huyện ủy quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết hội nghị Trung ương 8(khóa XII). Ban Thường vụ Đảng ủy khối Chính quyền yêu cầu từng chi bộ, đảng viên tiến hành học tập, nghiên cứu và viết tay bài thu hoạch NQTW 8- khóa XII theo hướng dẫn của Đảng ủy, hoàn thành gửi về Đảng ủy lưu hồ sơ đảng viên để theo dõi, làm căn cứ đánh giá, xếp loại đảng viên; Coi đây là tiêu chí thi đua của Đảng ủy, từng Chi bộ, từng đảng viên trong toàn Đảng bộ khối Chính quyền năm 2019./.                                                   

                                            Biên tập: Vũ Minh Giáo-ngày 30/01/2019

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đồng chí Lê Thanh Nghị với phong trào thi đua yêu nước (06/03/2021)
- Lê Thanh Nghị - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo uy tín, tài năng (06/03/2021)
- Nơi thắp sáng ngọn lửa cách mạng (05/03/2021)
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương và huyện Gia Lộc tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị  (05/03/2021)
- Dâng hương kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (05/03/2021)
- Đảng bộ khối Chính quyền huyện Gia Lộc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 8- khóa XII của Đảng(30/01/2019)
- Huyện Gia Lộc tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phong trào thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (28/01/2019)
- Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2018) HĐND huyện Gia Lộc, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 thành công tốt đẹp. (25/01/2019)
- Gia Lộc: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 và triển khai Lễ phát động, ký giao ước thi đua năm 2019(18/01/2019)
- HĐND tỉnh khoá XVI ứng cử tại huyện tiếp xúc cử tri 3 xã Gia Tân, Gia Xuyên và Tân Tiến(04/01/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021
+ Hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 08/02/2021 đến ngày 14/02/2021
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 93
Hôm nay 1,816
Tháng này: 155,630
Tất cả: 1,857,330
THƯ VIỆN ẢNH