Huyện Gia Lộc tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phong trào thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng 24/01/2019, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phong trào thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua năm 2019;

       Tới dự có đồng chí Phạm Vũ- Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; Bùi Văn Nam-Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh và đại biểu các sở ngành của tỉnh;

      Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Toản- TUV, Bí thư Huyện uỷ,Chủ tịch HĐND huyện; Đặng Xuân Thưởng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện...

        Năm 2018, Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc đã đạt kết quả khá toàn diện: Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao; Văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ; An ninh chính trị và trật tự ATXH được bảo đảm; Tình hình nông thôn có nhiều khởi sắc; Là huyện có tỷ lệ đạt trường chuẩn cao; xã đạt tiêu chí về y tế xếp vào diện cao của tỉnh; số làng văn hoá, gia đình văn hoá đạt tỷ lệ khá toàn diện; Phong trào xây dựng NTM đạt kết quả khá tốt, có 22/22 xã đã đạt tiêu chí đạt chuẩn NTM. Công tác xây dựng đảng có bước tiến bộ, toàn huyện có 36/45 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 5 tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu được Tỉnh ủy tặng bằng khen (Đảng bộ Dân Đảng; Đảng bộ khối Chính quyền; Đảng bộ Quân sự; Đảng bộ xã Quang Minh; Đảng bộ xã Đoàn Thượng); Huyện ủy tặng giấy khen cho 4 tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu xuất sắc (Đảng bộ xã Thống Nhất; Chi bộ THPT Đoàn Thượng; Đảng bộ xã Phạm Trấn; Chi bộ Tòa án huyện); 2 chi bộ đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (Chi bộ Hội Nông dân huyện thuộc Đảng bộ Dân Đảng; Chi bộ Đài Truyền thanh huyện thuộc Đảng bộ khối Chính quyền); 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền được Huyện uỷ biểu dương khen thưởng và có 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền được đề nghị Tỉnh ủy khen thưởng; UBND tỉnh tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2018 cho UBND xã Thống Nhất; UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 9 đơn vị (Ban Tổ chức Huyện ủy; Hội LHPN huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện; Phòng Lao động-TBXH; Thanh tra huyện; UBND xã Thống Nhất;Quang Minh; Phạm Trấn;Lê Lợi); 4 đơn vị (Văn phòng Huyện ủy; MTTQ huyện; Phòng LĐ-TBXH; UBND xã   Quang Minh) và 7 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; UBND huyện tặng giấy khen cho 8 tập thể (Ban Tổ chức Huyện ủy; Hội Chữ thập đỏ; Phòng Tài chính-kế hoạch; Phòng Nông nghiệp-PTNT; Phòng TN-MT;UBND xã Phương Hưng; Phạm Trấn; Đức Xương); UBND huyện công nhận 39 tập thể lao động tiên tiến; 30 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở; 128 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018;

           Với những thành tích và kết quả phấn đấu trong 5 năm qua 2013- 2018, nhân dân và cán bộ huyện Gia Lộc được UBND tỉnh tặng bằng khen..

          Năm 2019, huyện Gia Lộc có 100% số tổ chức cơ sở đảng đăng ký danh hiệu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 6- 8 TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Huyện ủy; Tỉnh ủy khen thưởng; 80% trở lên cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đạt danh hiệu tập thể LĐTT, có từ 8-10 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ, có trên 70% đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Hoàn thành xây dựng huyện đạt chuẩn NTM...    

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Toản- TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện đạt kết quả khá toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2018; Thành tích năm 2018 sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2019.

          Đồng chí Bí thư Huyện ủy mong rằng các tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện Gia Lộc tiếp tục quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, nhất là NQTW 4- khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, của huyện; Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII ''về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nghiên cứu, học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, với chủ đề:"Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 08 ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Xây dựng, triển khai kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện các NQTW6; NQTW 7-khóa XII; Nhất là triển khai, thực hiện các kế hoạch của Huyện ủy thực hiện NQ số 26- NQTW7-khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; NQ số 27-NQTW 7-khóa XII về cải cách chính sách tiền lương; NQ số 28-NQTW 7-khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Đồng thời chủ động kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015- 2020. Chủ động xây dựng kế hoạch về việc tiến hành các công việc theo đúng quy trình, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025; Coi trọng công tác sinh hoạt Đảng theo Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về”Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở”; Thực hiện nghiêm túc đề án 01 của Tỉnh ủy về”Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, thị trấn, giai đoạn 2016-2020”; Gắn với thực hiện đề án của tỉnh, kế hoạch của huyện về sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư ở 9 xã trong huyện; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tiền phong của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Tổ chức thực hiện có hiệu quả mục đích, yêu cầu kế hoạch của cấp ủy cấp trên và Ban Thường vụ Huyện ủy về”Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016- 2020”; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước và quê hương năm 2019; Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Tiếp tục khắc phục hạn chế tồn tại, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ viết Di chúc và ngày mất của chủ tịch Hồ Chí Minh(2/9/1969-2/9/2019) và các ngày Lễ lớn của dân tộc, sự kiện chính trị của quê hương diễn ra trong năm 2019; Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiên tiến; MTTQ và các đoàn thể vững mạnh toàn diện; Nâng cao chất lượng công tác của Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết TW 6-khóa XII; Chỉ đạo thật sâu sát sản xuất vụ chiêm xuân theo hướng công nghệ cao, đa canh, đa dạng sản phẩm cây trồng, đặc biệt tiếp tục thực hiện đề án 01 của Huyện ủy về sản xuất rau quả an toàn tiến tới sạch; Tranh thủ mọi thời cơ, điều kiện bảo đảm tăng nguồn thu, đáp ứng yêu cầu chi phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; Đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện về việc chuẩn bị chu đáo, thiết thực, mọi điều kiện, bảo đảm cho nhân dân đón tết nguyên đán Kỷ Hợi-2019 vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc và bình an./.

 

                               Biên tập: Vũ Minh Giáo-ngày 24/01/2019

                             Ảnh: Quang Tiệp

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc triển khai thực hiện Quyết định số 878/QĐ- UBND ngày 6/4/2020 của UBND tỉnh Hải Dương (09/04/2020)
- Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội (04/04/2020)
- Huyện Gia Lộc: Ghi nhận sau 3 ngày triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ  (03/04/2020)
- Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy đi kiểm tra các chốt tuyến đường liên huyện  (02/04/2020)
- Đồng chí Bí thư Huyện ủy Gia Lộc đi kiểm tra các chốt tuyến đường liên huyện và các chợ dân sinh (01/04/2020)
- Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2018) HĐND huyện Gia Lộc, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 thành công tốt đẹp. (25/01/2019)
- Gia Lộc: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 và triển khai Lễ phát động, ký giao ước thi đua năm 2019(18/01/2019)
- HĐND tỉnh khoá XVI ứng cử tại huyện tiếp xúc cử tri 3 xã Gia Tân, Gia Xuyên và Tân Tiến(04/01/2019)
- Huyện Gia Lộc: Tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện đề án của UBND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện (27/11/2018)
- Trung tâm BDCT huyện Gia Lộc kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11 gắn với tổng kết công tác giáo dục LLCT năm 2018.(16/11/2018)
++ THÔNG BÁO
+ HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HUYỆN GIA LỘC (Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV)
+ Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.
+ Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
+ Thông báo danh sách cơ sở có khả năng thu dung, điều trị viêm phổi do Corona virut
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 110
Hôm nay 1,070
Tháng này: 94,512
Tất cả: 1,131,367
THƯ VIỆN ẢNH