Huyện ủy Gia Lộc: Tổ chức thành công hội nghị lần thứ 24, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp, NQ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV.

         Thực hiện Quy chế và chương trình làm việc của Huyện ủy, sáng 24/10, tại hội trường Huyện ủy, Huyện ủy Gia Lộc đã khai mạc hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV để kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp, NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020; Đồng thời thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và của huyện. 

       Tham dự hội nghị có các đ/c đại diện lãnh đạo các phòng, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; Dự và chủ trì hội nghị có các đ/c Nguyễn Khắc Toản-TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; Tham dự còn có các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Các đại biểu lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Chủ tịch UBMTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội của huyện; Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện và Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Lãnh đạo các Ban HĐND huyện và ủy viên UBKT Huyện ủy khóa XXV. Các đ/c Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy và các đ/c chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND 23 xã, thị trấn. 

 

         Trong buổi sáng 24/10, đ/c Nguyễn Khắc Toản-TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện khai mạc hội nghị, đồng thời thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và thông tin những nét cơ bản, khái quát tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và của huyện. 

       Tại Hội nghị, được sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy, đ/c Nguyễn Quang Thạnh-ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng khóa XII; NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI; NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại đến hết nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo đã kiểm lại sự lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các cấp, các ngành và nhân dân trong việc đưa NQ của Đảng qua gần 3 năm qua, từ đầu năm 2016 đến nay đạt kết quả khả quan vào cuộc sống; Báo cáo đã nêu rõ kết quả có 12/21 chỉ tiêu cụ thể về KT-XH, AN-QP; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra, bao gồm các mục tiêu lớn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; Thu ngân sách; Xây dựng trường chuẩn Quốc gia; Học sinh thi đỗ vào các trường THPT và một số chỉ tiêu khác; Một số khâu đột phá của huyện đã và đang triển khai, thực hiện. Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, những chỉ tiêu còn chưa đạt, còn gặp khó khăn và những chỉ tiêu khó đạt, tính khả thi không cao theo mục tiêu NQ Đại hội; bao gồm: Giá trị sản xuất nông nghiệp, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản; Một số công trình trọng điểm, khâu đột phá khó hoàn thành, gồm: Xây dựng Đền Liệt sỹ huyện; Khu Trung tâm Văn hóa-thể thao huyện; Tỷ lệ bao phủ BHYT; Tỷ suất sinh hằng năm; nguồn kết nạp Đảng viên ở khu vực nông thôn;

      Báo cáo cũng đề cập 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và một số đề xuất, kiến nghị với Trung ương, với tỉnh tiếp tục thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu như NQ Đại hội Đảng các cấp, NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra.

 

       Cũng buổi sáng 24/10, được sự phân công của Huyện ủy, hội nghị còn nghe đ/c Phạm Văn Thung-ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, chủ nhiệm UBKT Huyện ủy báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện NQTW 4-khóa XI và NQTW 4-khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đ/c Vũ Văn Cấp-ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020.

       Thực hiện chương trình làm việc của Hội nghị, chiều 24/10, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất dành cả buổi chiều để các đại biểu thảo luận ở 4 tổ về các nội dung đã trình tại hội nghị. Trong đó nhấn mạnh việc tập trung thảo luận về báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII; NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI; NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại đến hết nhiệm kỳ 2015-2020;

         Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị, sáng 25/10, dưới sự điều hành của đ/c Bí thư Huyện ủy, hội nghị tiến hành thảo luận tập trung tại hội trường. Phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, các đại biểu đã phát biểu tham gia báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Huyện ủy, gồm: Đ/c Lương Văn Hùng-Phó chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy đặt vấn đề về công tác quản lý, trách nhiệm của các cơ quan chức năng khi huyện ta được cấp nhãn hiệu tập thể và đang tiêu thụ”Rau an toàn Gia Lộc” trên thị trường, khi có vi phạm tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm; Vấn đề tiến độ thực hiện 3 đề án, nhất là đề án 02 về"Quy hoạch, xây dựng 2 điểm tiểu thủ công nghiệp tập trung để phát triển, mở rộng các làng nghề giày da xã Hoàng Diệu, làng nghề mộc Đức Đại Thị trấn Gia Lộc". Đề án 03 về"Quy hoạch, xây dựng khu dịch vụ thương mại các sản phẩm truyền thống huyện Gia Lộc" . Đ/c Nguyễn Chính Thống- Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND Thị trấn Gia Lộc phát biểu thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, các hộ làm nghề, mong sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh, của huyện trong việc đổi mới, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, tạo điều kiện thu hút Doanh nghiệp có năng lực thực hiện đề án phát triển làng nghề Mộc-Đức Đại và công tác quản lý trước khi Thị trấn trở thành đô thị loại IV; Đ/c Vũ Thị Hải Hậu- Chủ tịch Hội Nông dân huyện khẳng định thương hiệu, nhãn hiệu tập thể”Rau an toàn Gia Lộc” đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp phép, đủ điều kiện pháp lý để sản xuất, tiêu thụ trên thị trường; Tuy nhiên, rất cần sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền và các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nông dân tiếp tục mở rộng mô hình rau củ quả an toàn theo đề án 01 của Huyện ủy; Cùng chung tay để nhãn hiệu tập thể”Rau an toàn Gia Lộc” đứng vững trên thị trường đem lại hiệu quả kinh tế cho nhân dân. Đ/c Nguyễn Xuân Chiến-Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Hoàng Diệu thể hiện quyết tâm của địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án 02 của Huyện ủy đưa làng nghề giày da phát triển, tuy nhiên rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh, của huyện về cơ chế thu hút, tạo điều kiện cho Cơ quan, Doanh nghiệp đủ năng lực, kinh nghiệm giúp địa phương phát triển TTCN, làng nghề truyền thống và vấn đề xử lý rác thải, môi trường nông thôn hiện nay. 

         Tại hội nghị, trong điều hành thảo luận, đ/c Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện đã gợi ý nhiều nội dung đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, xem xét kỹ các báo cáo, tờ trình của Huyện ủy để thảo luận, khẳng định kết quả, nêu rõ hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó tìm ra giải pháp hữu hiệu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền đối với nhiệm vụ chính trị của huyên; Cũng tại hội nghị, đ/c Đỗ Văn Sáng-Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu giải trình, làm rõ thêm kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND huyện qua 3 năm triển khai, thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội ĐB huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020, đồng thời bày tỏ tâm tư, đề nghị các đại biểu, các cấp, các ngành, địa phương chia sẻ những khó khăn, hạn chế, những chỉ tiêu chưa đạt theo mong muốn của Cấp ủy, của nhân dân, mong các cấp, các ngành tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện, giúp đỡ để tập thể UBND huyện, đứng đầu là đ/c chủ tịch UBND huyện tập trung chỉ đạo, điều hành với phương châm”Chính quyền năng động, sáng tạo, phục vụ nhân dân” tốt nhất, góp phần phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu như NQ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV đã đề ra, vì sự phát triển của huyện Gia Lộc anh hùng. 

      Qua phiên thảo luận tại 4 tổ và thảo luận tập trung tại hội trường, đã có 38 lượt ý kiến phát biểu của các đại biểu các ngành, đơn vị, địa phương, cơ bản đồng tình với báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ và các nội dung đã trình tại hội nghị; Đồng thời bổ sung một số nội dung cần đánh giá sát thực hơn, đề xuất các giải pháp thiết thực để Huyện ủy-UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi chương trình, đề án, kế hoạch, 21 mục tiêu cụ thể, 4 khâu đột phá thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp và NQ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020.

 

       Phát biểu bế mạc hội nghị, đ/c Nguyễn Khắc Toản-TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Gia Lộc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, của các đại biểu, lãnh đạo chủ chốt của huyện trong việc thống nhất cao với Ban Thường vụ Huyện ủy về việc đánh giá kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp và NQ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đ/c Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện kỳ này rất quan trọng, chúng ta thống nhất nhận định, đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn trong thực hiện NQ của Đảng, khẳng định những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đã đạt và vượt mục tiêu Đại hội; Thống nhất quan điểm, nhìn nhận khách quan những hạn chế, yếu kém, những việc thiếu tính khả thi và nguồn lực khó khăn của huyện để có thể xem xét điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu do yếu tố khách quan, chủ quan chưa lường hết được, làm ảnh hưởng đến hoàn thành mục tiêu Đại hội đề ra; Sau hội nghị, đ/c Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy, trước hết người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương nêu gương, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, NQ của Đảng, hành động của Chính phủ kiến tạo, phục vụ doanh nghiệp và nhân dân, Chính quyền các cấp vì nhân dân phục vụ, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu theo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp và NQ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQTW 4-khóa XI; NQTW 4-khóa XII và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó về kinh tế-xã hội phấn đấu đăng ký huyện hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia huyện nông thôn mới vào năm 2019; Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần quan trọng xây dựng huyện Gia Lộc anh hùng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thu nhiều thành quả mới.

         Sau một ngày rưỡi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và đổi mới, hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc khóa XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã kết thúc toàn bộ nội dung và thành công tốt đẹp./.

                                                    Biên tập: Vũ Minh Giáo

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc triển khai thực hiện Quyết định số 878/QĐ- UBND ngày 6/4/2020 của UBND tỉnh Hải Dương (09/04/2020)
- Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội (04/04/2020)
- Huyện Gia Lộc: Ghi nhận sau 3 ngày triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ  (03/04/2020)
- Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy đi kiểm tra các chốt tuyến đường liên huyện  (02/04/2020)
- Đồng chí Bí thư Huyện ủy Gia Lộc đi kiểm tra các chốt tuyến đường liên huyện và các chợ dân sinh (01/04/2020)
- Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Yết Kiêu.(23/10/2018)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp huyện và xã.(05/10/2018)
- Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc(khóa XXV), nhiệm kỳ 2015- 2020 thành công tốt đẹp(05/10/2018)
- Huyện Gia Lộc: Tăng cường công tác cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. (21/09/2018)
- Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn về đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.(14/09/2018)
++ THÔNG BÁO
+ HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HUYỆN GIA LỘC (Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV)
+ Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.
+ Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
+ Thông báo danh sách cơ sở có khả năng thu dung, điều trị viêm phổi do Corona virut
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 108
Hôm nay 1,133
Tháng này: 94,575
Tất cả: 1,131,430
THƯ VIỆN ẢNH