Huyện ủy Gia Lộc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018)

Sáng 16/10/2018, tại hội trường Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng(16/10/1948-16/10/2018).

      Tới dự và chung vui với ngành Kiểm tra Đảng huyện Gia Lộc có đ/c Nguyễn Đình Nhất- Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng đại diện các phòng cơ quan UBKT Tỉnh ủy; Huyện Gia Lộc có các đ/c Nguyễn Khắc Toản- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể huyện; các tổ chức cơ sở Đảng và UBKT Đảng ủy cơ sở; Tới dự và chung vui còn có các Bác, các đ/c nguyên là chủ nhiệm, lãnh đạo, cán bộ UBKT Huyện ủy qua các thời kỳ đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện. 

 

      Trong không khí vui mừng phấn khởi, trang trọng và tự hào, thay mặt Ban tổ chức Lễ kỷ niệm, đ/c Phạm Văn Thung-ủy viên Ban TVHU, chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Gia Lộc đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng(16/10/1948-16/10/2018); Bài diễn văn nêu rõ: Ngày 16/10/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Trung ương Đảng quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương gồm 3 đ/c, do đồng chí Trần Đăng Ninh làm Trưởng ban. Sự ra đời của Ban Kiểm tra Trung ương; Cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng là một tất yếu khách quan, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng.  đây là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị (khóa VIII) đồng ý lấy ngày 16/10/1948 là ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng. Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của Ngành Kiểm tra Đảng cả nước; căn cứ chỉ đạo của Trung ương, từ cuối năm 1940, Tỉnh ủy Hải Dương đã phân công một số cán bộ giúp cấp ủy làm công tác kiểm tra, do cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và giao nhiệm vụ, gọi là“tổ kiểm”. Đây là tổ chức tiền thân của cơ quan kiểm tra Đảng ở Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Năm 1955, Ban kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Tỉnh ủy Hải Dương được thành lập; Từ năm 1982, UBKT cấp cơ sở được thành lập; Từ đó đến nay, UBKT được thành lập thành một hệ thống hoàn chỉnh và thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Từ khi thành lập đến nay, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp đã không ngừng phát triển, trưởng thành về mọi mặt, duy trì và phát huy truyền thống luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

 

          Ở huyện Gia Lộc, từ những năm 1960, UBKT Huyện uỷ được thành lập, Huyện uỷ đã bầu 01 đồng chí HUV làm Chủ nhiệm. Đến thời kỳ từ năm 1965 đến năm 1974, Đại hội Đảng bộ huyện các khóa X, XI,XII đã bầu UBKT Huyện uỷ, đồng chí Nguyễn Thái Hạp-Huyện ủy viên làm Chủ nhiệm 3 khóa. Thời kỳ từ năm 1974 đến năm 1979, Đại hội Đảng bộ huyện các khóa XIV, XV bầu UBKT Huyện uỷ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Bùi Thị Xuê- Huyện ủy viên làm Chủ nhiệm 2 khóa.

          Thời kỳ sáp nhập 2 huyện Gia Lộc-Tứ Kỳ thành huyện Tứ Lộc, Đại hội Đảng bộ huyện Tứ Lộc khóa I, II, III, giai đoạn 1979-1988, bầu UBKT Huyện uỷ gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Biết-Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Chủ nhiệm 3 khóa. Đại hội Đảng bộ huyện Tứ Lộc khóa IV(tháng 12/1988) nhiệm kỳ 1988-1991, bầu UBKT Huyện uỷ gồm 6 đồng chí. Đồng chí Vũ Trọng Thực-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Chủ nhiệm 1 khóa. Đại hội Đảng bộ huyện Tứ Lộc lần thứ V(tháng 9/1991) nhiệm kỳ 1991 - 1995, bầu UBKT Huyện uỷ gồm 6 đồng chí, đồng chí Nguyễn Xuân Cư -Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Chủ nhiệm 1 khóa.

         Thời kỳ tái lập huyện Gia Lộc: Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc khóa XXI (tháng 5/1996) nhiệm kỳ 1996- 2000, bầu UBKT Huyện uỷ gồm 6 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Ba- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Chủ nhiệm 1 khóa. Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc khóa XXII (tháng 11/2000) nhiệm kỳ 2000-2005, bầu UBKT Huyện uỷ gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Bình- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Chủ nhiệm 1 khóa. Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc khóa XXIII(tháng 10/2005) nhiệm kỳ 2005- 2010, bầu UBKT Huyện ủy gồm 6 đồng chí, đồng chí Phạm Quang Hưởng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Chủ nhiệm 1 khóa. Đại hội Đảng bộ Huyện Gia Lộc khóa XXIV(tháng 8/2010) nhiệm kỳ 2010-2015, bầu UBKT Huyện uỷ gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Chủ nhiệm. Đại hội Đảng bộ Huyện Gia Lộc khóa XXV (tháng 8/2015) nhiệm kỳ 2015-2020, bầu UBKT Huyện uỷ gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Hoà- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy tái cử làm Chủ nhiệm. Ngày 20/01/2017, tại hội nghị lần thứ 10, BCH Đảng bộ huyện khoá XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu bổ sung đồng chí Phạm Văn Thung-HUV, Phó chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy vào Ban Thường vụ Huyện uỷ và bầu giữ chức   Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ khoá XXV, nhiệm kỳ 2015-2020.

          Suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm đưa nhanh NQ của Đảng vào cuộc sống; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy; giữ gìn bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phương pháp, tác phong công tác, lề lối sinh hoạt của cán bộ, đảng viên, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giúp các cấp ủy đảng phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết toàn quân, toàn dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

        Đến nay, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong toàn huyện Gia Lộc có 163 đồng chí(kể cả chuyên trách và kiêm chức), trong đó UBKT Huyện uỷ và cán bộ cơ quan UBKT Huyện ủy 6 đồng chí; ở xã, thị trấn 115 đồng chí, khối cơ quan 42 đồng chí. Quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Kiểm tra của Đảng từ khi thành lập đến nay, UBKT Huyện uỷ và cơ sở đã tổ chức kiểm tra, kết luận 67 lượt tổ chức đảng, 227 lượt đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 1.229 lượt tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; xử lý kỷ luật về đảng đối với 6.258 lượt đảng viên và 10 tổ chức đảng vi phạm; giải quyết 836 lượt đảng viên và 14 lượt tổ chức đảng bị tố cáo; 198 đơn, thư khiếu nại về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính Đảng đối với 3.652 lượt tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp đảng phí đối với 33.439 lượt đảng viên; đã kiểm tra 2.010 lượt tổ chức đảng, trong đó có 40.269 lượt đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; giám sát 756 lượt tổ chức đảng và 1.779 lượt đảng viên... Đồng thời luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng.

        Với những cố gắng, thành tích đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, các cấp ủy, đội ngũ các thế hệ cán bộ ngành Kiểm tra của Đảng bộ huyện đã  đạt nhiều thành tích đáng tự hào: Năm 2010 UBKT Huyện ủy được Tỉnh uỷ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhiệm kỳ 2005-2010. Năm 2013,UBKT Huyện uỷ được Tỉnh uỷ tặng Bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát từ năm 2008-2012; 02 năm liên tục 2016- 2017, UBKT Huyện ủy đều được Tỉnh ủy tặng Bằng khen, năm 2017 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen là đơn vị 2 năm liền(2016, 2017) được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Kiểm tra Đảng được biểu dương, khen thưởng và nhận kỷ niệm chương”Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”;

         Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, bởi hệ thống văn bản quy định của Điều lệ Đảng, các chỉ thị, NQ của Đảng, pháp luật nhà nước làm cơ sở quan trọng cho công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thiết lập chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương, giúp cho công tác xây dựng Đảng được tăng cường kỷ luật, kỷ cương; Đội ngũ cán bộ UBKT, cơ quan UBKT và những người làm công tác Kiểm tra cấp huyện, cấp cơ sở đã từng bước được kiện toàn theo hướng chuẩn hóa, chuyên sâu; Trước yêu cầu ngày càng cao của Cấp ủy, bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đội ngũ cán bộ UBKT ở huyện nhà không ngừng phấn đấu, rèn luyện, ra sức khắc phục khó khăn, hạn chế, tồn tại, tiếp tục phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”. Cấp ủy và UBKT các cấp ở Đảng bộ huyện luôn trân trọng và giữ gìn, đem hết tinh thần, nghị lực đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không ngừng vun đắp, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện.   

       Trong niềm vui và phấn khởi, tại Lễ kỷ niệm, đ/c Phạm Quang Hưởng-nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu cảm tưởng, chia sẻ những kinh nghiệm quý và tinh thần trách nhiệm trong công tác Kiểm tra của Đảng để các Cấp ủy, các thế hệ làm công tác kiểm tra Đảng bộ huyện có thêm những bài học  trong hoạt động chuyên trách kiểm tra Đảng. Đ/c Nguyễn Thị Hiền-Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Gia Tân đại diện các đ/c được nhận kỷ niệm chương”Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” phát biểu cảm ơn.

       Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đ/c Nguyễn Đình Nhất-Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao vai trò của công tác kiểm tra, giám sát của Cấp ủy, UBKT Huyện ủy và cơ sở trong huyện đã đạt được trong những năm qua; Trong thời gian tới, trước yêu cầu nhiệm vụ của Cấp ủy và của UBKT Tỉnh ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, UBKT các cấp cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Vì vậy công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách chủ động, thường xuyên, toàn diện, chặt chẽ; trong đó lấy phòng ngừa, lấy xây là chính; không chỉ làm rõ những khuyết điểm và xử lý vi phạm mà còn phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, phát huy sự năng động sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên và đóng góp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền, khi có vụ việc vi phạm được phát hiện, kịp thời xem xét và xử lý nghiêm minh.  

 

       Phát biểu bế mạc Lễ kỷ niệm, đ/c Nguyễn Khắc Toản-TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc của tỉnh đối với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện; Trong thời gian tới, Huyện ủy Gia Lộc rất mong đón nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT cấp trên, giúp cho Đảng bộ huyện nói chung, công tác Kiểm tra của huyện nói riêng tiếp tục thu được nhiều kết quả mới. Đ/c Bí thư Huyện ủy đề nghị, phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm tra của Đảng, mỗi cấp ủy, UBKT các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực thi nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, bảo đảm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các NQ của Đảng đi nhanh vào cuộc sống, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sát cánh cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, quê hương Gia Lộc anh hùng giàu đẹp, văn minh. 

       Nhân dịp này, tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, huyện Gia Lộc có 9 đồng chí có nhiều thời gian công tác trong ngành Kiểm tra Đảng được UBKT Trung ương trao tặng kỷ niệm chương”Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”./.

   

                                        Vũ Minh Giáo/ Quang Tiệp

                                                          

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020 (07/09/2020)
- Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 (21/08/2020)
- Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 (21/08/2020)
- Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Quang Minh (20/08/2020)
- Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Hồng Hưng (20/08/2020)
- Huyện Gia Lộc: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018)(09/10/2018)
- Xã Gia Lương (huyện Gia Lộc) long trọng tổ chức Lễ đón bằng công nhận Xã đạt chuẩn Nông thôn mới và Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. (10/09/2018)
- Xã Trùng khánh đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và bằng công nhận trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ I; trường THCS đạt chuẩn quốc gia.(07/09/2018)
- Xã Thống Nhất -huyện Gia Lộc long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, Xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017.(06/09/2018)
- Đảng bộ xã Toàn Thắng- huyện Gia Lộc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chi bộ đầu tiên, tiền thân Đảng bộ xã ngày nay(19/8/1948-19/8/2018).(23/08/2018)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020
+ Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 115
Hôm nay 1,504
Tháng này: 84,775
Tất cả: 1,514,466
THƯ VIỆN ẢNH