Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp huyện và xã.

Chiều 4/10/2018 tại Hội trường Huyện uỷ; Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp huyện và xã.

Tới dự hội nghị có đ/c Nguyễn Thanh Mai-TUV-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ toạ hội nghị có đ/c Nguyễn Khắc Toản-TUV-Bí thư Huyện uỷ; Chủ tịch HĐND huyện; Trần Quang Hách-Uỷ viên Ban TVHU-Phó Chủ tịch TT HĐND huyện;Vũ Văn Cấp-Uỷ viên Ban TVHU-Phó Chủ tịch HĐND huyện,Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ; đại diện lãnh đạo UBND huyện; Chủ tịch MTTQ huyện; lãnh đạo và thành viên 2 Ban HĐND huyện; tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện; đại diện lãnh đạo 1 số phòng ban ngành của huyện; các đ/c Thường trực HĐND; trưởng 2 Ban HĐND các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Thay mặt chủ toạ hội nghị; đ/c Nguyễn Khắc Toản-TUV-Bí thư Huyện uỷ; Chủ tịch HĐND huyện đọc lời khai mạc hội nghị; tiếp đó đ/c Trần Quang Hách-Uỷ viên Ban TVHU-Phó Chủ tịch TT HĐND huyện đọc đề dẫn của Thường trực HĐND huyện trong việc nâng cao chất lượng; hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri; đ/c Vũ Văn Cấp-Uỷ viên Ban TVHU-Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ thay mặt chủ toạ hội nghị đã điều hành phần tham luận tại hội nghị. Taị hội nghị đã có 6 lượt ý kiến phát biểu tham luận của Uỷ ban MTTQ huyện; Ban pháp chế HĐND huyện; HĐND thị trấn Gia Lộc; Thống Nhất; Quang Minh và Nhật Tân;

Để nâng cao chất lượng; hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp huyện và xã thì chúng ta phải nhận thức đúng về trách nhiệm của đại biểu HĐND: đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ; quyền hạn đại biểu của mình. Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp trong huyện đã được tổ chức thường xuyên trước, sau các kỳ họp HĐND; có nhiều đổi mới và đã đạt được những kết quả nhất định. Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ huyện và các tổ đại biểu HĐND xây dựng kế hoạch, sắp xếp thời gian, địa điểm, thành phần tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri cơ bản đảm bảo hợp lý. Tuy nhiên hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND vẫn còn những hạn chế đó là: số điểm tiếp xúc cử tri còn ít, các cuộc tiếp xúc cử tri thường chi tổ chức trước và sau kỳ họp, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo lĩnh vực còn hạn chế; tình trạng cử tri chuyên nghiệp, đại biểu chuyên trách vẫn còn phổ biến nên việc thu thập các ý kiến nguyện vọng của nhân dân còn hạn chế; công tác tổng hợp phân loại ý kiến kiến nghị của cử tri có lúc có nơi còn chậm; chưa đầy đủ, không rõ việc; trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ năng tiếp xúc cử tri của một số đại biểu HĐND còn hạn chế nên việc giải trình, tiếp thu các ý kiến của cử tri tại hội nghị còn lúng túng, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; công tác giám sát, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được quan tâm đúng mức thường xuyên. Vì vậy để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp huyện và xã cần tập trung thảo luận và làm rõ một số nhiệm vụ; giải pháp cụ thể nhằm đạt hiệu quả thực chất nhất.

 

Tại hội nghị các đại biểu phát biểu tham luận đã nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động tiếp xúc cử tri; công tác tiếp xúc cử tri tại hội nghị tiếp xúc; các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri; các ý kiến và đề xuất; trong tham luận của đ/c Mai Thị Thu Huyền-Phó Ban pháp chế HĐND huyện có nêu: để nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri trong huyện cần nâng cao nhận thức về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND, của cử tri, thực hiện một cách nghiêm túc, có trách nhiệm các hoạt động diễn ra trước, trong và sau hội nghị tiếp xúc; trong đó chuẩn bị trước khi tiếp xúc; hoạt động trong tiếp xúc; hoạt động sau khi tiếp xúc; đại diện HĐND xã Quang Minh tham luận nêu vấn đề về thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc tại địa phương sao cho phù hợp đạt hiệu quả cao nhất; cần tăng thành phần dự hội nghị tiếp xúc, công tác chuẩnh bị loa máy hội trường cũng rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả của hội nghị tiếp xúc cử tri; đại biểu xã Nhật Tân nêu thực trạng vấn đề về chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND với cử tri hiện nay như thế nào; chất lượng, hiệu quả ra sao.

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Nguyễn Khắc Toản-TUV-Bí thư Huyện uỷ; Chủ tịch HĐND huyện bên cạnh ghi nhận kết quả trong hoạt động tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND với cử tri của 2 cấp huyện và xã trong thời gian qua đã đạt được; việc tiếp xúc cử tri đã có nhiều cố gắng, đổi mới và tăng cường, đã nâng cao được chất lượng các cuộc tiếp xúc; các đại biểu đã chú ý lắng nghe tâm tư, kiến nghị nguyện vọng của đaị biểu cử tri; đồng thời đồng chí Bí thư Huyện uỷ; Chủ tịch HĐND huyện cũng yêu cầu trong thời gian tới công tác, hoạt động tiếp xúc cử tri của huyện nhà cần làm tốt hơn nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri 2 cấp trong huyện cụ thể đó là: cần nâng cao kinh nghiệm chuẩn bị các nội dung và tô chức hội nghị tiếp xúc cử tri; công tác nắm bắt tình hình KT-XH, AN-QP của huyện và địa phương; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri; nâng cao kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; làm tốt công tác tổng hợp, phân loại và chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết ngay và kịp thời; thường xuyên theo dõi đôn đốc của đại biểu HĐND đối với các cơ quan giải quyết các ý kiến của cử tri và thông tin đến cử tri kết quả giải quyết đó; có như vậy mới nâng câo chất lượng, hiệu quả của hoạt động TXCT giữa đại biểu HĐND 2 cấp với đại biểu cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trong huyện./.

Thực hiện: Minh Quang

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- HUYỆN ỦY GIA LỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHỈ ĐẠO ĐỢT CAO ĐIỂM PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19. (31/03/2020)
- Gia Lộc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 (28/03/2020)
- Đại hội Đảng bộ Dân Đảng huyện Gia Lộc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp  (23/03/2020)
- Huyện ủy Gia Lộc tổ chức Hội nghị lần thứ 36 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV (13/03/2020)
- Cơ quan khối Dân Đảng huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và ký giao ước thi đua năm 2020  (09/03/2020)
- Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc(khóa XXV), nhiệm kỳ 2015- 2020 thành công tốt đẹp(05/10/2018)
- Huyện Gia Lộc: Tăng cường công tác cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. (21/09/2018)
- Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn về đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.(14/09/2018)
- Huyện ủy Gia Lộc: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác luân chuyển cán bộ (23/08/2018)
- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2018.(03/08/2018)
++ THÔNG BÁO
+ HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HUYỆN GIA LỘC (Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV)
+ Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.
+ Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
+ Thông báo danh sách cơ sở có khả năng thu dung, điều trị viêm phổi do Corona virut
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 143
Hôm nay 552
Tháng này: 141,811
Tất cả: 1,116,844
THƯ VIỆN ẢNH