Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc(khóa XXV), nhiệm kỳ 2015- 2020 thành công tốt đẹp

 Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Huyện ủy, ngày 28/9/2018; tại Hội trường Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ Gia Lộc đã tổ chức thành công hội nghị lần thứ 23, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện(khoá XXV), nhiệm kỳ 2015- 2020; Đ/c Bùi Hữu Uyển-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo, chuyên viên các ban tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ đã về dự;

Dự và chủ trì hội nghị có các đ/c Nguyễn Khắc Toản- Tỉnh ủy viên, Bí thư   Huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; Tham dự còn có các đ/c trong Ban Thường vụ; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện(khoá XXV); Thủ trưởng các phòng ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; uỷ viên UBKT Huyện uỷ khoá XXV và các đ/c Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch UBND 23 xã, thị trấn trong huyện;

 

Trong buổi sáng 28/9: Dưới sự chủ trì của Thường trực Huyện ủy, Hội nghị đã nghe các đ/c Phạm Văn Tuyên- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đọc tờ trình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018;Nguyễn Quang Thạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đọc tờ trình kết quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; Phạm Văn Thung- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Quốc phòng-quân sự địa phương tại các tổ chức cơ sở Đảng;Trần Quang Hách- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 Bộ Chính trị-khóa XII về” đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Vũ Văn Cấp-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy triển khai dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện NQ số 26, NQTW7-khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Nguyễn Quang Thạnh- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015- 2020; Hội nghị còn tiến hành nghiên cứu các nội dung: Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện NQ số 27-NQTW 7-khóa XII về cải cách chính sách tiền lương; kế hoạch số 28-NQTW 7-khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Cuối buổi sáng cùng ngày, đ/c Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện chủ trì gợi ý thảo luận; Các đ/c Nguyễn Văn Chuyển-HUV, Trưởng phòng NN-PTNT làm rõ giải pháp về phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, mô hình công nghệ cao và tiến độ xây dựng NTM ở 10 còn lại; Lê Đình Dũng-HUV, Trưởng phòng TN-MT làm rõ giải pháp về tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân, đất cơ sở Tôn giáo; Việc xử lý đất xen kẹp, đất dôi dư; Xử lý vi phạm giao đất trái thẩm quyền ở các địa phương và các ý kiến đăng ký thảo luận khác. 

 

Buổi chiều ngày 28/9, dưới sự điều hành của đ/c Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; Hội nghị tiếp tục thảo luận, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng; Các đ/c Vũ Quý Thắng-HUV, Trưởng phòng Kinh tế-hạ tầng làm rõ giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án số 02 của Huyện ủy về”Quy hoạch điểm TTCN tập trung của làng nghề Mộc-Thị trấn Gia Lộc và nghề giầy da-Hoàng Diệu” và việc thực hiện các quy hoạch, thu hút dự án đầu tư vào huyện; Các đ/c Nguyễn Hữu Lếnh-Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Yết Kiêu;  Nguyễn Văn Hạnh-Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Liên Hồng; Lã Văn Chiến-Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Đồng Quang làm rõ thực trạng, tiến độ và sự quyết tâm của địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; Đ/c Vũ Dương Tường-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện làm rõ kết quả đấu tranh trấn áp tội phạm, vi phạm và làm rõ giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng chống tội phạm, nhất là ma túy, cờ bạc, tệ nạn xã hội, trật tự ATGT trong dịp cuối năm;

 Tại hội nghị, qua nắm bắt, hầu hết các ý kiến của đại biểu đều thống nhất cao các nội dung trình tại hội nghị về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, AN-QP; công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018; Đồng tình nhất trí với các đại biểu thảo luận, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường về các vấn đề còn tồn tại, khó khăn trên các lĩnh vực: Đề án xây dựng khu tiểu thủ công nghiệp làng nghề Mộc-Thị trấn Gia Lộc; Nghề giày da-Hoàng Diệu; Bỏ đất ruộng gây lãng phí đất và thực hiện NQ số 09 của Huyện ủy về hiệu quả hoạt động các HTX dịch vụ nông nghiệp; Việc Quản lý đất đai và vệ sinh môi trường nông thôn; Về đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; Về giáo dục-đào tạo; Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; về an ninh trật tự và an toàn giao thông;

 Phát biểu bế mạc hội nghị, đ/c Nguyễn Khắc Toản- TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện ghi nhận,hoan nghênh các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận để làm rõ thêm kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị qua 9 tháng đầu năm 2018; Đồng thời tham gia các nhiệm vụ, giải pháp để Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; Tuy nhiên, đ/c Bí thư Huyện ủy và Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy còn băn khoăn, vì sao tại hội nghị rất ít các đ/c đại biểu, nhất là các đ/c cấp ủy viên chưa chủ động, chưa đề cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ để phát biểu ý kiến? Cơ bản biểu thị nhất trí, đồng tình, chưa làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế, yếu kém và đề xuất biện pháp, giải pháp hữu hiệu thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, của cơ sở? Đây là một câu hỏi Thường trực Huyện ủy rất cần có lời giải hiệu quả trong các phiên họp Cấp ủy, các hội nghị cấp huyện với yêu cầu không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc họp trong thời kỳ CNH-HĐH, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Về nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018, đ/c Bí thư Huyện ủy Nguyễn Khắc Toản nhấn mạnh: 

 Một là, Về phát triển kinh tế-xã hội:

 Thứ nhất, Các cấp, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu để thể hiện với quyết tâm chính trị rất cao, có giải pháp cụ thể, để thời gian còn 3 tháng cuối năm 2018, chúng ta phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể về KT-XH năm 2018; Tiếp tục cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 09 ngày 18/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về”Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện”, đây là NQ chuyên đề của Huyện ủy nhằm đổi mới tư duy, nhận thức, cách chỉ đạo của Cấp ủy đối với mô hình HTX dịch vụ nông nghiệp trong thời kỳ CNH-HĐH, hội nhập quốc tế với tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy, đó là”Biết định hướng, tổ chức sản xuất và kinh doanh hiệu quả, có niềm tin với bà con nông dân”.     

 Thứ hai, Các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng tái cơ cấu lại sản xuất, lấy hiệu quả là chính; áp dụng các mô hình sản xuất lúa chất lượng, rau, củ quả an toàn, tiến tới sạch, chăn nuôi thả cá đem lại hiệu quả cao; Chủ động thật tốt kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân, làm thủy lợi Đông xuân 2018-2019; Động viên nhân dân mở rộng diện tích trồng cây vụ đông, nhất là cây màu truyền thống cho giá trị kinh tế cao theo đề án 01 của Huyện ủy-khóa XXV về "Quy hoạch và xây dựng vùng hoa, rau quả tập trung theo hướng an toàn, tiến tới sạch, phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô, giai đoạn 2016- 2020". Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường, có chỉ dẫn địa lý, rõ mô hình, liên doanh, liên kết để gắn sản xuất với tiêu thụ ổn định, hiệu quả kinh tế cao và bền vững; Chỉ đạo thực hiện phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, quan tâm chỉ đạo 10 xã còn lại nêu quyết tâm hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM năm 2018-2019;  

 Thứ ba, Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án trên địa bàn; Thực hiện quản lý nhà nước về đất đai, nhất là quy hoạch chung Thị trấn Gia Lộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, sớm trở thành đô thị loại IV; Kế hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2016- 2020 và làm tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn; Tiếp tục xây dựng thực hiện đề án của Huyện ủy về phát triển CN-TTCN tại Thị trấn Gia Lộc và một số xã; Thực hiện có hiệu quả việc quản lý, nuôi dưỡng và khai thác nguồn thu, bảo đảm vượt thu ngân sách đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương;

 Thứ tư, Thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; Công tác Dân số và KHHGĐ, chất lượng cuộc sống gia đình; Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; Quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách trên địa bàn, bảo đảm an sinh xã hội; Nâng cao chất lượng cải cách hành chính gắn với đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Xem xét giải quyết kịp thời đơn thư KNTC của công dân; Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Chỉ đạo làm tốt công tác quân sự-quốc phòng và kế hoạch tuyển quân năm 2019; Phòng chống tệ nạn xã hội, cờ bạc, ma túy, giữ vững ổn định tình hình nông thôn; Kiên quyết xử lý nghiêm các hiện tượng cho vay nặng lãi dẫn đến vỡ họ, hụi; tình trạng trộm cắp xảy ra trên địa bàn;

 Hai là, Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

 Thứ nhất, Tiếp tục quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, nhất là NQTW 4-khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, của huyện; Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII” về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện các NQTW6; NQTW 7-khóa XII; Nhất là triển khai, thực hiện các kế hoạch của Huyện ủy thực hiện NQ số 26-   NQTW7-khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; NQ số 27-NQTW 7-khóa XII về cải cách chính sách tiền lương; NQ số 28-NQTW 7-khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Đồng thời chủ động kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015- 2020.  

Thứ hai, Coi trọng công tác sinh hoạt Đảng theo NQ số 09 của Tỉnh ủy về”Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở”; Thực hiện nghiêm túc đề án 01 của Tỉnh ủy về”Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, thị trấn, giai đoạn 2016-2020”; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tiền phong của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể.   

 Thứ ba, Tổ chức thực hiện có hiệu quả mục đích, yêu cầu kế hoạch của cấp ủy cấp trên và Ban Thường vụ Huyện ủy về”Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016- 2020”; 

Thứ tư, Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống trong quý IV/2018. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Thứ năm, Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp cuối năm HĐND huyện và HĐND cấp xã cuối năm 2018; Tiến hành phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên; Xếp loại chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; Phân loại, đánh giá công chức, viên chức năm 2018. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2019.

 Ba là, Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là vai trò, trách nhiệm của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự trong công tác QP-QSĐP, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân hàng năm, đúng Luật quy định.

   Bốn là, Nêu gương người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. cơ quan, đơn vị trong việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thực chất Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII, nhất là nhân rộng các điển hình tiên tiến về”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

 Năm là, Quán triệt, triển khai, nghiên cứu sâu kỹ dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử cấp huyện, cấp xã theo đúng Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị-khóa XII;

 Sáu là, Triển khai và cụ thể hóa kế hoạch số 75-KH/HU ngày 28/9/2018 của Huyện ủy về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015- 2020. Yêu cầu cấp cơ sở hoàn thành việc tổ chức hội nghị xong trước ngày 15/10/2018, gửi báo cáo về huyện(qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) xong trước ngày 18/10/2018; Cấp huyện hoàn thành tổ chức hội nghị trước ngày 25/10/2018; Huyện ủy thành lập Tổ soạn thảo báo cáo giữa nhiệm kỳ và hoàn thành dự thảo báo cáo xong trước ngày 12/10/2018. Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện, các Ban chỉ đạo đề án của Huyện ủy; MTTQ và các đoàn thể đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ gửi về Huyện ủy đúng tiến độ Cấp ủy yêu cầu; Văn phòng Huyện ủy và các ban tham mưu, giúp việc Huyện ủy giúp Cấp ủy đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cấp ủy, cơ quan, đơn vị sớm hoàn thành báo cáo giữa nhiệm kỳ theo đúng kế hoạch của Huyện ủy. Các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, địa bàn; Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn trực tiếp dự hội nghị kiểm điểm ở cơ sở theo phân công, bảo đảm báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ đạt chất lượng, hiệu quả cao.  

 

 Tại hội nghị lần này, trong không khí vui mừng, phấn khởi và chân thành; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV cùng các đ/c đại biểu dự hội nghị đã tổ chức chia tay đ/c Phạm Quang Hưởng-nguyên Bí thư Huyện ủy Gia Lộc, được nghỉ hưu theo chế độ BHXH từ 1/8/2018; Chia tay đ/c Bùi Hữu Uyển-ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, được nghỉ hưu theo chế độ BHXH từ ngày 1/10/2018.

 

 Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, liên tục, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ và đổi mới, hội nghị lần thứ 23, BCH Đảng bộ huyện Gia Lộc(khóa XXV) đã kết thúc và thành công tốt đẹp./.

                              Biên tập: Vũ Minh Giáo-

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc triển khai thực hiện Quyết định số 878/QĐ- UBND ngày 6/4/2020 của UBND tỉnh Hải Dương (09/04/2020)
- Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội (04/04/2020)
- Huyện Gia Lộc: Ghi nhận sau 3 ngày triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ  (03/04/2020)
- Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy đi kiểm tra các chốt tuyến đường liên huyện  (02/04/2020)
- Đồng chí Bí thư Huyện ủy Gia Lộc đi kiểm tra các chốt tuyến đường liên huyện và các chợ dân sinh (01/04/2020)
- Huyện Gia Lộc: Tăng cường công tác cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. (21/09/2018)
- Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn về đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.(14/09/2018)
- Huyện ủy Gia Lộc: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác luân chuyển cán bộ (23/08/2018)
- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2018.(03/08/2018)
- Huyện Gia Lộc: Đẩy mạnh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ(27/7/1947-27/7/2018)(27/07/2018)
++ THÔNG BÁO
+ HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HUYỆN GIA LỘC (Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV)
+ Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.
+ Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
+ Thông báo danh sách cơ sở có khả năng thu dung, điều trị viêm phổi do Corona virut
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 113
Hôm nay 1,056
Tháng này: 94,498
Tất cả: 1,131,353
THƯ VIỆN ẢNH