Gia Lộc: Tổng kết sự nghiệp giáo dục năm học 2017- 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Sáng 24/8, huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị tổng kết sự nghiệp Giáo dục-đào tạo, phong trào thi đua ngành Giáo dục năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm năm học mới 2018- 2019.

       Về dự, chỉ đạo và động viên ngành Giáo dục huyện Gia Lộc có các đồng chí Nguyễn Khắc Toản- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,Cchủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn Sở Giáo dục- đào tạo; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban của huyện và Thường trực Hội Khuyến học huyện; lãnh đạo UBND và các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên; các tập thể, cá nhân ngành Giáo dục xuất sắc được các cấp biểu dương khen thưởng trong năm học 2017- 2018.

Năm học 2017- 2018, toàn ngành Giáo dục- Đào tạo huyện cơ đạt kết quả khá toàn diện về quy mô phát triển các bậc học, cấp học; Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Chất lượng giáo dục- đào tạo ở bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên; Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; Cơ sở vật chất và xây dựng trường chuẩn quốc gia; Công tác quản lý giáo dục và thi đua khen thưởng....

Phong trào thi đua trong ngành Giáo dục tiếp tục được quan tâm, năm học 2017- 2018, toàn huyện có 11 trường gồm Mầm non 3 trường; Tiểu học 3 trường; THCS 3 trường và Trung tâm GDNN-GDTX đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 30 giáo viên đạt danh hiệu lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen; UBND huyện tặng danh hiệu và phần thưởng cho 60 trường đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, hơn 1.500 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; UBND huyện còn tặng giấy khen cho các tập thể trường học, trung tâm học tập cộng đồng và một số xã có nhiều thành tích tiêu biểu trong năm học 2017- 2018. Trong ngành có trên 400 sáng kiến, giải pháp trong quản lý, giảng dạy được công nhận, trong đó có 68 sáng kiến cấp ngành và 15 sáng kiến cấp tỉnh; Kết quả năm học 2017- 2018: bậc học mầm non xếp thứ 6/12 huyện, thị xã, thành phố; Bậc tiểu học và THCS xếp thứ 7/12 huyện, thị xã, thành phố; Khối trường THPT tiếp tục giữ vững thành tích: Trường THPT Đoàn Thượng đạt danh hiệu tập thể LĐXS 2 năm liền được UBND tỉnh tặng cờ; Trường THPT Gia Lộc đạt danh hiệu tập thể LĐXS. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên huyện và 09 trường MN, TH, THCS đạt danh hiệu tập thể LĐXS.

Trường THCS Quang Minh được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua dẫn đầu khối THCS toàn tỉnh Hải Dương; trường Mầm non Đức Xương; Tiểu học Thống Nhất; THCS Lê Thanh Nghị dẫn đầu thi đua các bậc học trong huyện được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.

 
 

Bên cạnh kết quả và thành tích đã đạt được, ngành Giáo dục-đào tạo huyện cũng còn hạn chế, tồn tại, kể cả có những yếu kém, đó là: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức tới sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo; Vai trò, nhiệm vụ của Chi bộ, Ban giám hiệu các trường học trong tham mưu, đề xuất với địa phương hiệu quả thấp. Công tác quản lý nhà nướctrong tham mưu để đổi mới, nâng cao chất lượng, phát triển phong trào giáo dục trên địa bàn của Phòng chuyên môn ngành Giáo dục còn nhiều hạn chế, có những biểu hiện thiếu thống nhất, mất đoàn kết nội bộ; Công tác kiểm tra của ngành chưa phát huy hiệu quả; Công tác quản lý đối với việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn chưa nghiêm. Tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, gắn bó, năng lực quản lý của cán bộ quản lý trường học còn hạn chế; Năng lực nghề nghiệp của một bộ phận giáo viên còn yếu; Chất lượng học sinh giỏi bậc THCS chưa bền vững. Kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT còn thấp. Sự phối hợp 3 môi trường giáo dục giữa nhà trường-gia đình-xã hội và cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp giáo dục chưa cao

 
 

        Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Nguyễn Khắc Toản-TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Gia Lộc ghi nhận kết quả, thành tích toàn ngành Giáo dục   đã đạt được, nhất là các tập thể, cá nhân vinh dự được các cấp khen thưởng trong năm học 2017- 2018; Đồng thời chia sẻ với những khó khăn, hạn chế, tồn tại, cả kể có những yếu kém của ngành trước sự nghiệp trồng người cao cả của địa phương; Về nhiệm vụ năm học 2018- 2019, đ/c Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Trước hết đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Giáo dục; Đội ngũ các nhà giáo; Cấp ủy, chính quyền các địa phương nhận thức đầy đủ, thống nhất quan điểm của Đảng, của Huyện ủy về giải pháp trước mắt, cũng như lâu dài, đó là làm sao đưa sự nghiệp giáo dục huyện Gia Lộc thực sự theo kịp với xu thế của toàn tỉnh và cả nước, phát huy truyền thống quê hương Gia Lộc anh hùng, hiếu học và văn hiến; Đặc biệt chú trọng đến chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; Đánh giá chuẩn đầu vào và đầu ra của Giáo dục; Tại hội nghị, đ/c Bí thư Huyện ủy mong rằng các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể cùng chung tay, phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện cho ngành Giáo dục huyện nhà phát triển toàn diện; Chuẩn bị bước vào năm học mới 2018- 2019, đ/c Bí thư Huyện ủy yêu cầu toàn ngành Giáo dục huyện nhà tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và các phong trào do ngành giáo dục phát động về giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho giáo viên, học sinh, định hướng thẩm mỹ lành mạnh cho học sinh, giáo dục các em thành con người toàn diện với các tiêu trí Đức - Trí - Thể - Mỹ; Tinh thần kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, thống nhất, đoàn kết của phòng chuyên môn, của đội ngũ nhà giáo, gắn với việc“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong các nhà trường và Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn; Tăng cường các điều kiện, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục mầm non, quản lý chặt chẽ, giải quyết dứt điểm các nhóm trẻ tư thục, gia đình không đủ điều kiện hoạt động; Thực hiện rà soát, quy hoạch củng cố, hoàn thiện mạng lưới trường lớp học gắn với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập phong phú, đa dạng của nhân dân và thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy với sự nghiệp trồng người; nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, các kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới. Thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại CBQL và giáo viên theo chuẩn. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý chỉ đạo, điều hành của ngành Giáo dục; công tác truyền thông giáo dục để xã hội hiểu, chia sẻ và ủng hộ các chủ trương đổi mới của ngành, định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội thu hút sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của toàn xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục, đào tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn về đạo đức, có nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục theo tinh thần Nghị quyết TW 6 và NQTW 7- khóa XII; Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, lấy hiệu quả công việc làm thước đo thành tích trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

                                                    

                                                         Biên tập: Vũ Minh Giáo-ngày 25/8/2018

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Hội liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lộc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid19 (06/04/2020)
- HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HUYỆN GIA LỘC (Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV)  (02/04/2020)
- Gia Lộc kịp thời triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (01/04/2020)
- Trung tâm Y tế huyện chủ động các giải pháp và sẵn sàng thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19  (28/03/2020)
- Gia Lộc tăng cường công tác phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid -19 (25/03/2020)
- Gia Lộc: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện tham gia Liên hoan thiếu nhi kể chuyện sách hè tỉnh Hải Dương năm 2018.(27/07/2018)
- GIA LỘC TỔ CHỨC TRỌNG THỂ LỄ DÂNG HƯƠNG THẮP NẾN TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ(27/07/2018)
- Bàn giao nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sĩ tại xã Đức Xương(27/07/2018)
- Huyện Gia Lộc: Tích cực hưởng ứng ngày dân số thế giới 11/7, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ (16/07/2018)
- Huyện Gia Lộc tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi; giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi tiêu biểu, năm học 2017-2018 tại Đền Phạm Trấn(10/07/2018)
++ THÔNG BÁO
+ HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HUYỆN GIA LỘC (Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV)
+ Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.
+ Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
+ Thông báo danh sách cơ sở có khả năng thu dung, điều trị viêm phổi do Corona virut
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 103
Hôm nay 1,119
Tháng này: 94,561
Tất cả: 1,131,416
THƯ VIỆN ẢNH