Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Từ cuối năm 2017, do có sự thay đổi về công tác cán bộ, đ/c Viện trưởng của huyện Gia Lộc được luân chuyển về làm Viện trưởng huyện Thanh Miện và đ/c Viện trưởng huyện Thanh Miện về làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc; Sau hơn 8 tháng, dù tiếp cận địa bàn mới chưa nhiều, song với 12 cán bộ, kiểm sát viên, nhân viên của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc, về cơ bản đội ngũ có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật, trong đó có 2 Thạc sỹ Luật; Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc từng bước hiện đại, khang trang đã bảo đảm tương đối tốt cho cán bộ, nhân viên làm việc.

         Phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, ngay từ đầu năm 2018, đ/c Viện trưởng mới cùng với tập thể cán bộ, kiểm sát viên, nhân viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc đã tập trung quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Kiểm sát năm 2018; Trong đó đã phát động 3 đợt thi đua trọng tâm, đó là:“Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới” theo Chỉ thị số 02-CT/VKSTW ngày 27/12/2017 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và kế hoạch số 02/KH-VKS ngày 10/01/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; “Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6”;” Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Kiểm sát chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống của ngành 26/7”; 

       Căn cứ nội dung, kế hoạch các đợt thi đua trên, 6 tháng đầu năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan trong khối Nội chính và các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, của các địa phương, do đó Viện Kiểm sát nhân dân huyện cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ được giao; Chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự được nâng lên rõ rệt; Đã chủ động phối hợp với các cơ quan điều tra nắm, quản lý đầy đủ các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Kiểm sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật tại cơ quan điều tra, bảo đảm các tố giác, tin báo về tội phạm được giải quyết kịp thời, có căn cứ, đúng pháp luật; Đã phối hợp với cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân huyện xác định một số vụ án trọng điểm, tiến hành khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án lớn, có tính chất nghiêm trọng, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; Cụ thể: Về tin báo, tố giác tội phạm quản lý được 64 tin báo, giải quyết 100% vụ việc và vượt chỉ tiêu 5%; Về kiểm sát điều tra, giai đoạn điều tả đã thụ lý 70 vụ bằng 87 bị can, giải quyết 57 vụ bằng 79 bị can; giai đoạn truy tố, giải quyết 53 vụ bằng 79 bị can, đạt 100% giải quyết án, bảo đảm đúng pháp luật; Về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự: Đã thụ lý xét xử 69 vụ bằng 98 bị can, giải quyết 62 vụ bằng 83 bị cáo, bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao; Hoàn thành tốt và vượt chỉ tiêu về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình; Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo về tư pháp; Công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin được thực hiện nghiêm túc, theo hướng chính xác, kịp thời, hiện đại hóa ngành Kiểm sát và các hoạt động nghiệp vụ kiểm sát khác;        

         Tuy còn gặp những khó khăn nhất định, trong thời đại bùng nổ thông tin, công nghệ số, vì vậy thông tin đa chiều, cả hiện tượng tốt, xấu lan truyền rất nhanh, ảnh hưởng của cơ chế thị trường đan xen những tiềm ẩn tội phạm manh động, tiêu cực, hoạt động theo kiểu xã hội đen, nếu không giữ vững bản lĩnh và tinh thông nghiệp vụ, rất dễ bị cám dỗ; Lường trước khó khăn và thách thức, tập thể cán bộ, kiểm sát viên, nhân viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc đã chủ động tham mưu với Cấp ủy, chính quyền tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện kiểm sát chấp hành pháp luật; Tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, bảo vệ pháp luật, nhất là cơ quan Công an; Tòa án trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm đúng người, đúng tội, không làm oan sai người vô tội, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật; Hướng mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;

        Bên cạnh hoạt động chuyên môn, 6 tháng đầu năm, Viện Kiểm sát nhân dân huyện còn duy trì và làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành; Tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2002 của Bộ Chính trị-khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị-khóa XII về”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với thực hiện NQTW 4-khóa XII về”Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”; Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành dọc cấp trên, chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Kiểm sát năm 2018; Quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ và chuẩn hóa cán bộ về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, kiểm sát viên, nhân viên theo lời dạy của Bác Hồ”Cán bộ Kiểm sát phải công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; Xây dựng đội ngũ của ngành Kiểm sát”Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; Tăng cường các biện pháp, giải pháp công khai, minh bạch sử dụng kinh phí, tài sản công, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Xây dựng nếp sống văn minh công sở, cơ quan an toàn về an ninh trật tự và cơ quan văn hóa; Duy trì và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong ngành Kiểm sát nhân dân;  

 

         Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018; Tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý Viện Kiểm sát nhân dân huyện nghiêm túc thực hiện văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá kết quả đã đạt được, chỉ rõ hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; Kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong 6 tháng cuối năm 2018, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Kiểm sát năm 2018.     

        Với những cố gắng và quyết tâm mới của toàn thể cán bộ, kiểm sát viên và nhân viên trong cơ quan, 6 tháng đầu năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc được Hội đồng thi đua khen thưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện thắng lợi NQ Đại hội XII của Đảng và phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016- 2020; Một số cá nhân vinh dự được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong 3 đợt thi đua do ngành phát động. Thành tích và kết quả 6 tháng đầu năm 2018 là những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, kiểm sát viên, nhân viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện dâng lên chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân(26/7/1960-26/7/2018).  

         Trong thời gian tới, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết nhược điểm, nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động”Xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII về”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4-khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các NQ của Đảng, của Huyện ủy và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành, quyết tâm giữ vững danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2018 và cơ quan văn hóa, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ chung của huyện, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương trong thời kỳ CNH-HĐH, hội nhập và bước vào kỳ nguyên 4.0./.          

                                                    Vũ Minh Giáo

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Gia Lộc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 (28/03/2020)
- Đại hội Đảng bộ Dân Đảng huyện Gia Lộc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp  (23/03/2020)
- Huyện ủy Gia Lộc tổ chức Hội nghị lần thứ 36 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV (13/03/2020)
- Cơ quan khối Dân Đảng huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và ký giao ước thi đua năm 2020  (09/03/2020)
- Huyện Gia Lộc: Nhân lên các phong trào thi đua hướng tới chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, giai đoạn 2015-2020 và Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V năm 2020. (28/02/2020)
- Huyện Gia Lộc: Đẩy mạnh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ(27/7/1947-27/7/2018)(27/07/2018)
- Hội Cựu chiến binh huyện Gia Lộc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018(16/07/2018)
- Gia Lộc: Tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo Hội Nông dân huyện (16/07/2018)
- Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng-khóa XII(03/07/2018)
- Huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện, HĐND huyện với cử tri taị 8 đơn vị bầu cử trong huyện.(28/06/2018)
++ THÔNG BÁO
+ HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HUYỆN GIA LỘC (Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV)
+ Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.
+ Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
+ Thông báo danh sách cơ sở có khả năng thu dung, điều trị viêm phổi do Corona virut
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 54
Hôm nay 286
Tháng này: 141,545
Tất cả: 1,116,578
THƯ VIỆN ẢNH