Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc (khóa XXV) thành công tốt đẹp!

Thực hiện chương trình làm việc của Huyện uỷ năm 2018, ngày 5/7/2018, tại hội trường Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ Gia Lộc đã tổ chức thành công hội nghị lần thứ 19, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khoá XXV);

        Dự và chủ toạ hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Hưởng-Bí thư Huyện uỷ; Nguyễn Khắc Toản-Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Về dự còn có các đ/c lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo dõi huyện.

 

       Tham dự hội nghị còn có các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ; Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện; Lãnh đạo các ban HĐND huyện; Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan của Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Uỷ viên UBKT Huyện uỷ khóa XXV; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện uỷ, chủ tịch UBND 23 xã, thị trấn trong toàn huyện;

 

        Phát biểu khai mạc hội nghị, đ/c Phạm Quang Hưởng-Bí thư Huyện uỷ Gia Lộc nhấn mạnh: ” Những vấn đề được đưa ra xem xét, thảo luận và quyết định tại hội nghị lần thứ 19-Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, năm bản lề quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020; Huyện ủy yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu, phát huy dân chủ, trí tuệ và đổi mới, tham gia đóng góp nhiều ý kiến, bổ sung vào các báo cáo, tờ trình, kế hoạch tại hội nghị, đồng thời đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể, thiết thực ở từng lĩnh vực nhằm đưa nhanh NQ của Đảng, các đề án, kế hoạch của Huyện ủy đi vào cuộc sống”;

      Tiếp đó hội nghị đã nghe đ/c Phạm Văn Tuyên-ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó chủ tịch Thường trực BND huyện thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

       Đ/c Vũ Văn Cấp-ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban Tổ chức  Huyện ủy thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ-các đoàn thể chính trị-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

       Các đại biểu còn nghiên cứu báo cáo về quyết toán ngân sách năm 2017; Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp tục thực hiện đề án 06 của Huyện ủy về”Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, giai đoạn 2016- 2020”; Đề án 07 của Huyện ủy về”Xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, đảm bảo an ninh nông thôn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giai đoạn 2016- 2020” và một số công tác khác. 

       Với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng cuộc họp, dưới dự điều hành của đ/c Lê Văn Tuấn-Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện đã gợi ý những nội dung, vấn đề trọng tâm đề nghị các đại biểu thảo luận ở các tổ về các báo cáo, tờ trình tại hội nghị; Trong buổi sáng 5/7/2018, với gần 2 giờ các đại biểu tập trung thảo luận ở 4 tổ về các nội dung trình tại hội nghị.        

         Buổi chiều 5/7/2018, hội nghị làm việc tập trung tại hội trường; Được sự phân công của Thường trực Huyện ủy, đ/c Đoàn Ngọc Thuần-HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại 4 tổ; Dưới sự điều hành của đ/c Nguyễn Khắc Toản-Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện thống nhất quan điểm chỉ đạo của Huyện ủy tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức cuộc họp, chỉ trình các báo cáo chính, nội dung còn lại các đại biểu nghiên cứu, đọc tài liệu đã gửi trước và tại hội nghị, dành nhiều thời gian để thảo luận tại tổ, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng về các nội dung báo cáo, tờ trình đã thông qua tại hội nghị; Trong đó, trọng tâm cần thảo luận kỹ, phân tích sâu, lý giải các vấn đề có tính thực tế, đi thẳng vào nội dung từng lĩnh vực, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị phụ trách, đề xuất biện pháp, giải pháp có tính lý luận sâu sắc, thực tiễn sinh động để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra; Nhất là những ngành, lĩnh vực được nhiều đại biểu và dư luận quan tâm như Đất đai, vệ sinh môi trường; Lao động TBXH; An ninh trật tự; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật…

       Trong thời gian hơn 3 giờ buổi sáng và đầu giờ buổi chiều ngày 5/7, hội nghị đã có trên 25 lượt ý kiến thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn về những nội dung trình tại hội nghị; Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường? Về tiến độ xây dựng nông thôn mới của 8 xã đăng ký về đích năm 2018; Về tiến độ thực hiện Đề án 02 và 03 của Huyện ủy khóa XX? Giải pháp nào để phát triển mô hình rau củ quả an toàn, tiến tới sạch mang thương hiệu của huyện Gia Lộc? Thông tin thị trường, bảo đảm thúc đẩy phát triển chăn nuôi và thủy sản theo mô hình hiệu quả cao? Kinh phí cho xây dựng nông thôn mới và nâng cấp Thị trấn Gia Lộc sớm trở thành đô thị loại IV? Giải pháp cụ thể để có đủ phòng học cho học sinh, năm học 2018- 2019? Quản lý nhà nước về quy định treo pa nô áp phích, quảng cáo tại Thị trấn Gia Lộc và các điểm dân cư; hoạt động lễ hội và công tác tôn giáo? Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ 09 của Huyện ủy về”Nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX dịch vụ nông nghiệp”? Thực hiện đề án 01 của Tỉnh ủy và kế hoạch của Huyện ủy về””Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, thị trấn, giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch thực hiện các NQTW 6 và NQTW 7- khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, sáp nhập một số đơn vị, địa phương theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.  

        Về đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2018: Trong bối cảnh quốc tế có những xu thế đối thoại cởi mở giữa Mỹ và Triều Tiên, khu vực châu Á sự gặp gỡ, hợp tác giữa 2 miền Triều Tiên- Hàn Quốc và một số quan hệ đối tác khác đã làm cho thế giới có những chiều hướng lành mạnh, tiến bộ vì hòa bình, hợp tác và phát triển; Trong nước sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết của Đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ trước nhiều vấn đề quốc kế dân sinh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Thời tiết, khí hậu và các yếu tố khác có nhiều thuận lợi đến sự phát triển của huyện nhà, đó là nông dân vui mừng phấn khởi được mùa lớn cả về năng suất, sản lượng, giá trị từ cấy lúa, hoa màu, chăn nuôi, thủy sản; Môi trường đầu tư, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng hạ tầng cho chương trình nông thôn mới có nhiều khởi sắc; Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, từng bước kiềm chế tai nạn giao thông; Quốc phòng-quân sự tiếp tục giữ vững;

       Trên cơ sở thực hiện NQ của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, của Tỉnh ủy-UBND tỉnh; Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy; UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các cấp, các ngành và các địa phương trong việc chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất, giúp cấp ủy triển khai, tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch thực hiện NQ Đại hội đảng các cấp, nhất là NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, đồng thời cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện sát với thực tế, do đó: Kinh tế duy trì tăng trưởng với tốc độ ổn định khoảng 9,8%; Tuy nông nghiệp có giảm về diện tích, sản lượng, song các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vẫn có sự tăng cao khá đồng đều về hiệu quả cho thuê mượn, tích tụ ruộng đất, sản xuất theo mô hình công nghệ cao; Tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện đề án 01 của Huyện ủy”vềQuy hoạch và xây dựng vùng rau, hoa, quả tập trung theo hướng an toàn tiến tới sạch, phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô, giai đoạn 2016- 2020”, xây dựng, đăng ký nhãn hiệu tập thể và bảo hộ rau quả mang thương hiệu của huyện để đạt hiệu quả kinh tế cao; Công nghiệp-TTCN-XDCB tăng 14,9%; Dịch vụ tăng 10,8%; Thu ngân sách đạt 79,8% dự toán so với tỉnh giao và 58,9% dự toán huyện giao, tăng 35,5% so với cùng kỳ 2017; Bảo đảm chi ngân sách đúng luật, tiết kiệm, hiệu quả; Quan tâm, tạo điều kiện các dự án vào địa phương phục vụ phát triển KT-XH; Tập trung chỉ đạo công tác cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và đất Tôn giáo, tăng cường công tác vệ sinh môi trường; Tuyên truyền, hướng dẫn các xã tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; Đôn đốc các xã Thống Nhất; Gia Lương; Trùng Khánh; Thống Kênh có kế hoạch đón chuẩn xã NTM được UBND tỉnh cấp bằng năm 2017; Chỉ đạo, đôn đốc 8 xã đẩy nhanh tiến độ sớm về đích cuối năm 2018; Lĩnh vực giáo dục đào tạo có chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục mũi nhọn và toàn diện; Có thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số đến nay toàn huyện có 56 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 75,7%; Công tác y tế, dân số-KHHGĐ được quan tâm; Công tác tuyên truyền, thực hiện BHYT toàn dân được quan tâm; Tổ chức đón danh hiệu làng, khu dân cư văn hóa, di tích lịch sử đúng quy định và các hoạt động nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6; Đến nay, toàn huyện có 115/121 làng, khu dân cư văn hóa, triển khai thực hiện đề án”Ao bơi hợp vệ sinh khu vực nông thôn, giai đoạn 2016- 2020”; Chỉ đạo xây dựng xã phù hợp với trẻ em, diễn đàn trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em gắn với xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em; Đẩy mạnh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày TBLS 27/7; Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; cải cách thủ tục hành chính bước đầu có tiến bộ, gắn với thực hiện đề án tinh giản biên chế, giai đoạn 2015-2021; đề án vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp công lập; Đề án 01 của Tỉnh ủy về”Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, thị trấn, giai đoạn 2016-2020”; Các NQTW 6; NQTW 7-khóa XII về công tác tổ chức, cán bộ; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững;  Quốc phòng, quân sự được củng cố và tăng cường, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2018. Các hoạt động Thanh tra, Tư pháp, tiếp dân và xem xét giải quyết đơn thư KNTC của công dân thực hiện đúng luật. Hoạt động bộ phận một cửa tại huyện và các địa phương; Công tác cải cách hành chính có những chuyển biến tốt. Huyện ta tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6 gắn với tuyên dương 9 tập thể, 8 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 7 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2016- 2018.    

       Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2018: Đã tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy và chương trình làm việc năm 2018; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạt kết quả thiết thực, trọng tâm quán triệt, triển khai thực hiện các NQTW 5; NQTW 6; NQTW 7-khóa XII; Tiếp tục thực hiện NQTW 4-khóa XII về””Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đúng về chủ trương, quan điểm của Đảng, nhà nước về dự thảo Luật đặc khu; Luật an ninh mạng vì sự phát triển tốt đẹp của quốc gia, dân tộc; Công tác tổ chức và cán bộ tiếp tục được coi trọng; Trong đó, quán triệt, triển khai, thực hiện NQ số 18 của Ban Chấp hành TW khóa XII về”Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Đã bố trí Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đúng quy định; Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, khách quan, dân chủ, đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về đánh giá, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ diện Huyện ủy quản lý; Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng TSVM, gắn với thực hiện NQ 09 của Tỉnh ủy về”Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở”; Đề án 01 của Tỉnh ủy về”Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2016-2020”; Đề án”Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội gắn với tinh giản biên chế”; Quan tâm phát triển Đảng ở các ngành, lĩnh vực, đơn vị và ở địa bàn nông thôn; Thực hiện cấp phát Huy hiệu Đảng cho Đảng viên đúng quy định; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; Nâng cao chất lượng công tác Dân vận với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng cải cách hành chính; Công tác Nội chính được chú trọng gắn với thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy về”Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với các cơ quan Nội chính và công tác phòng chống tham nhũng”; Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân theo phương châm hướng mạnh về cơ sở; 

        Tuy nhiên, nhìn lại 6 tháng qua, chúng ta cũng còn một số hạn chế, tồn tại: Về lĩnh vực KT-XH-AN-QP: Triển khai thực hiện một số đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, TTCN, dịch vụ còn chậm; Vẫn còn tình trạng đất bỏ hoang, gây lãng phí đất; Vai trò, hiệu quả hoạt động của HTXDVNN chưa cao; Việc xử lý đất dôi dư đất xen kẹp trong địa bàn khu dân cư chưa có giải pháp tích cực, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất và đất Tôn giáo tiến độ vẫn còn chậm. Ô nhiễm môi trường nông thôn chưa có giải pháp hữu hiệu; Tiến độ xây dựng cơ sở vật chất cho hoàn thành tiêu chí nông thôn mới của một số xã đăng ký về đích năm 2018 còn khó khăn; Thu hút đầu tư vào huyện chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương; Thu ngân sách ở các lĩnh vực vận tải, du lịch, nhà hàng còn thấp; Việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các trường học cũng còn hạn chế; Vẫn còn thiếu phòng học cho các em học sinh; Tỉ lệ người sinh con thứ 3 trở lên và mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn cao; Cải cách hành chính trên các lĩnh vực, chất lượng làm việc của một số cán bộ, công chức cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu; Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở một số địa phương thiếu kiên quyết; Tình hình tai tệ nạn xã hội, ma túy, cờ bạc, cho vay nặng lãi có chiều hướng gia tăng; Tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra. Việc xem xét và giải quyết đơn thư KNTC của công dân có việc còn chưa triệt để;

          Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vẫn còn hình thức; Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên hiệu quả chưa cao; Chất lượng sinh hoạt ở một số chi, đảng bộ; Quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên; Kiểm tra, giám sát và hoạt động Dân vận có lúc, có nơi còn hạn chế; Vai trò cơ quan quyền lực nhà nước địa phương, nhiệm vụ của đại biểu HĐND có việc còn chưa phát huy cao độ; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, nghị quyết của HĐND trên một số lĩnh vực đất đai, môi trường, sử dụng đất các dự án xem xét xử lý còn chậm, thiếu kiên quyết. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, mô hình, phong trào trọng tâm của một số đoàn thể còn hạn chế;   

        Sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng ghi nhận tinh thần ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết và đổi mới của các đại biểu đã dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia bổ sung vào các nội dung, tờ trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2018 và nhất là tổ chức thực hiện các Đề án của Tỉnh ủy, các nội dung Huyện ủy tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, giai đoạn 2018-2020. Hội nghị cũng thẳng thắn nêu ra một số hạn chế, tồn tại, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm cần sớm khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và của giai đoạn 2018- 2020. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới, đó là: Quản lý đất đai xử lý đất dôi dư, đất xen kẹp, vệ sinh môi trường nông thôn, nhất là ô nhiễm nặng tuyến sông Thạch Khôi-Đoàn Thượng; Thu hút đầu tư và chuyển mục đích sử dụng đất có thêm ngân sách cho xây dựng nông thôn mới, nhất là 8 xã phấn đấu về đích năm 2018; Quản lý chặt chẽ việc chấp hành an ninh trật tự, xã hội, an toàn giao thông và các vấn đề khác. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo hướng thiết thực, hiệu quả.  

          Phát biểu bế mạc hội nghị, đ/c Phạm Quang Hưởng-Bí thư Huyện uỷ Gia Lộc yêu cầu: các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện cần tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, đó là:

      + Về phát triển kinh tế-xã hội:

      - Lĩnh vực kinh tế: Tập trung chỉ đạo tập trung gieo cấy, chăm sóc, bảo vệ an toàn lúa mùa, rau màu vụ hè thu, vụ đông, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, gắn với thực hiện có hiệu quả Đề án 01 của Huyện ủy vềQuy hoạch và xây dựng vùng rau, hoa, quả tập trung theo hướng an toàn tiến tới sạch, phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô, giai đoạn 2016- 2020”, xây dựng, đăng ký nhãn hiệu tập thể và bảo hộ rau quả mang thương hiệu của huyện để đạt hiệu quả kinh tế cao; Chỉ đạo các xã Thống Nhất; Trùng Khánh; Gia Lương; Thống Kênh xây dựng kế hoạch đón danh hiệu xã đạt chuẩn NTM 2017 và đẩy nhanh tiến độ 8 xã đăng ký hoàn thành 19 tiêu chí vào cuối năm 2018; Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư của các dự án được chấp thuận đầu tư trên địa bàn huyện; Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư vào huyện và đẩy nhanh xây dựng các công trình năm 2018; Tăng cường quản lý khai thác nguồn thu cho ngân sách, đúng quy định tài chính, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị địa phương; Tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường, xử lý nghiêm vi phạm; Thực hiện cải cách hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; xử lý đất dôi dư, đất xen kẹp đúng quy định của luật đất đai; Nhất là xem xét có giải pháp xử lý trên 670 xuất đất bán trái thẩm quyền diễn ra ở 16 xã từ những năm trước; Hoàn thành hồ sơ cho tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ sở Tôn giáo trên địa bàn huyện; 

       - Lĩnh vực văn hóa xã hội: Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, giáo viên giỏi, tạo động lực, khí thế cho phong trào thi đua hai tốt và phong trào khuyến học, khuyến tài; Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2018- 2019; Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và chất lượng gia đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể thao, tuyên truyền; Nâng cao chất lượng công tác DS-KHHGĐ, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân theo NQTW 6-khóa XII; Thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo NQTW 7-khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách trên địa bàn, giải quyết việc làm cho lao động theo hướng đào tạo nghề và xuất khẩu lao động.

        - Lĩnh vực AN-QP: Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông theo Đề án số 07 của Huyện ủy về”Xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, đảm bảo an ninh nông thôn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giai đoạn 2016- 2020”; Bảo đảm công tác quốc phòng- quân sự địa phương; Nâng cao chất lượng thực hiện cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư KNTC và tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Huyện ủy về”Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, giai đoạn 2016- 2020”;  

       + Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

      - Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả thiết thực các Đề án, kế hoạch thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp trên các lĩnh vực KT-XH, AN-QP, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giai đoạn 2018- 2020; Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả cao hơn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, với nội dung học tập chuyên đề năm 2018 về”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 6-khóa XII về lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; Quán triệt và thực hiện đúng quy định, quy trình theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về kế hoạch luân chuyển cán bộ diện Huyện ủy quản lý; Về sáp nhập một số phòng ban của huyện theo NQTW 6-khóa XII; Thực hiện kế hoạch  luân chuyển các chức danh công chức trong cơ quan của huyện và các địa phương, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; Về sắp xếp vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của tỉnh; Về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và về công tác Dân số trong tình hình mới; NQTW 7-khóa XII về công tác tổ chức cán bộ; Về cải cách chính sách tiền lương; Cải cách chính sách BHXH;

      - Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy về kiểm điểm tự phê bình và phê bình 6 tháng đầu năm 2018   nhằm khẳng định kết quả đã đạt được; Chỉ rõ những việc chưa hoàn thành theo tiến độ, nhất là việc trọng tâm, đột phá; Chỉ rõ hạn chế, tồn tại, yếu kém và nguyên nhân; Xác định vai trò cá nhân đối với mức độ hoàn thành nhiệm vụ, cũng như hạn chế, yếu kém và đề ra biện pháp, giải pháp khắc phục của tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp trong thời gian tới. Đây là việc làm quan trọng là cơ sở để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua khen thưởng cuối năm 2018. Yêu cầu các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành xong trước 15/7/2018.  

       - Tiếp tục thực hiện NQ Trung ương 4-khóa XII”Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Gắn với tuyên truyền, cổ động, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương; Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng TSVM; Chất lượng sinh hoạt Đảng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; Nâng cao chất lượng công tác Dân vận với thực hiện quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; Đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng cải cách hành chính; Hoạt động công tác Nội chính gắn với thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy về”Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với các cơ quan Nội chính và công tác phòng chống tham nhũng”;

      - Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân theo phương châm hướng mạnh về cơ sở; Xây dựng kế hoạch, sớm chỉ đạo về công tác nhân sự cho Đại hội MTTQ cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2019- 2024;

      - Đổi mới nâng cao chất lượng quán triệt, học tập, triển khai, tuyên truyền, thực hiện các NQ của Trung ương, của tỉnh và huyện; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước dâng lên chào mừng kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và các sự kiện chính trị của quê hương, đất nước trong 6 tháng cuối năm 2018. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, xếp loại chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, tập thể, cá nhân công chức, viên chức năm 2018 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2019”;

       + Về Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp tục thực hiện đề án 06 của Huyện ủy về”Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, giai đoạn 2016- 2020”; Đề án 07 của Huyện ủy về”Xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, đảm bảo an ninh nông thôn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giai đoạn 2016- 2020” ; Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong 2 Đề án, nhằm tuyên truyền, giáo dục, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện phương châm” Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

        Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc khóa XXV đã tổ chức chia tay đ/c Nguyễn Trọng Thùy-nguyên ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy được nhà nước cho nghỉ hưu, hưởng chế độ BHXH   tại địa phương từ ngày 01/7/2018. Thay mặt lãnh đạo huyện, đ/c Phạm Quang Hưởng-Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng và phát biểu động viên đ/c Nguyễn Trọng Thùy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng bộ và nhân dân giao phó, kính chúc đ/c về hưu sống vui, sống khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Tiếp tục quan tâm, tham gia đóng góp với nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Đảng bộ huyện. Đồng thời thông báo quyết định của Tỉnh ủy về việc chỉ định bổ sung đ/c Trịnh Quốc Thịnh-Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện tham gia ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020.

         Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy trí tuệ, tập trung dân chủ và đổi mới; Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc(khoá XXV) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp./.    

                                              

 Vũ Minh Giáo

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Người truyền lửa cho học sinh thêm yêu môn Sinh học ở trường THCS Đức Xương (09/04/2019)
- Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 (21/02/2019)
- Gia Lộc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”  (14/02/2019)
- Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước huyện Gia Lộc (15/01/2019)
- Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01 /2019 (14/01/2019)
- Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5- HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.(31/05/2018)
- Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), Điểm lại đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta (18/05/2018)
- Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gia Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018- 2023 thành công tốt đẹp!(02/05/2018)
- Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gia Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018- 2023 thành công tốt đẹp (02/05/2018)
- Đảng bộ xã Liên Hồng(Gia Lộc) kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (10/4/1948-10/4/2018)(11/04/2018)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 128
Hôm nay 1,231
Tháng này: 76,818
Tất cả: 606,755
THƯ VIỆN ẢNH