Gia Lộc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018)

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 27/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/03/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 896/KH-UBND ngày 30/03/2018 của UBND tỉnh về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948- 11/6/2018); Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 10/5/2018 của UBND huyện Gia Lộc về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948- 11/6/2018); Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-19/5/2018), tiến tới kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Gia Lộc(22/6/1946-22/6/2018) và các sự kiện chính trị lớn của dân tộc, quê hương trong quý II/2018; Sau thời gian chuẩn bị chu đáo, tích cực, sáng 7/6/2018 tại hội trường UBND huyện, Huyện ủy-HĐND-UBND-MTTQ Việt Nam huyện Gia Lộc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948- 11/6/2018; tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2013 -2018.

 

      Tới dự Lễ kỷ niệm, có đồng chí Phạm Văn Tỏ- TUV, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; Nguyễn Thị Thúy Hạnh- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo đại diện một số sở, ban ngành của tỉnh;

      Huyện Gia Lộc có đồng chí Phạm Quang Hưởng-Bí thư Huyện uỷ; Nguyễn Khắc Toản- TUV, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban ngành đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong toàn huyện; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Cờ; Anh hùng Lao động, Nhà giáo nhân dân Đặng Quang Thuần; Các nhà giáo ưu tú: Đoàn Văn Lễ; Nguyễn Văn Huệ; Thầy thuốc ưu tú: Mai Thái Hồng; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2013- 2018 và trong đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/2018; Đại biểu khối người cao tuổi; Cựu chiến binh; Nông dân; Phụ nữ; Công nhân; Thanh niên; Tôn giáo và đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu;   

     Đặc biệt về dự Lễ kỷ niệm có 9 tập thể, 8 cá nhân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực qua 02 năm thực hiện chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị-khóa XII về”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 7 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2016- 2018 được tuyên dương điển hình tiên tiến.

    Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã đón nghe và xem một chương trình văn nghệ đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, sự nghiệp đổi mới của đất nước và quê hương Gia Lộc anh hùng, do Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng của Đoàn thanh niên thực hiện. 

   Thay mặt Huyện ủy-HĐND-UBND-MTTQ Việt Nam huyện, đ/c Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện uỷ, chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đọc diễn văn  Kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948- 11/6/2018); Bài diễn văn nhấn mạnh: Cách đây 70 năm ngày 11/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra“Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thi đua là một trong những biện pháp của quá trình vận động cách mạng, có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn, thi đua không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người, nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế, làm cho già, trẻ, gái, trai và tất cả các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội đều hướng tới mục đích chung. Thi đua để mọi người đều làm việc tốt hơn, nhiều hơn và “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

         Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt trong những thời khắc cam go, ác liệt của dân tộc, nó thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang.

        Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, lời kêu gọi của Bác đã trở thành động lực quan trọng góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và chiến thắng 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước.

        Ngày nay trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

         Để tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg, về việc lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày Truyền thống thi đua yêu nước.  

         70 năm một chặng đường lịch sử vẻ vang, cùng với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có ý nghĩa to lớn, là những quan điểm, chỉ đạo, định hướng phong trào thi đua yêu nước trong nhiều thập kỷ qua; là cơ sở để Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương về thi đua yêu nước, về công tác thi đua - khen thưởng, chỉ đạo, định hướng các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, không quản hy sinh gian khổ, sẵn sàng đem hết trí tuệ, sức lực phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

         Trong những năm qua Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Gia Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt sâu sắc Quyết định 258/QĐ-TTg, về việc lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày Truyền thống thi đua yêu nước. Qua đó các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tích cực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Tiêu biểu là các phong trào thi đua: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, dậy tốt học tốt, thi đua quyết thắng, vì an ninh Tổ quốc, dân vận khéo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa...Đặc biệt là phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

        Có thể khẳng định rằng công tác thi đua, khen thưởng trong những năm qua có vai trò quan trọng là động lực to lớn cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đến hết năm 2017 các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Gia Lộc đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; tổng thu ngân sách nhà nước năm 2017 đạt 169.589,7 triệu đồng đạt 126,5% KH tỉnh giao. Tốc độ tăng trư­ởng kinh tế đạt 9,7% cơ bản đảm bảo năm sau cao hơn năm trước. Ngành nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh tái cơ cấu, các vùng sản xuất tập trung được mở rộng và đã hình thành một số mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn. Công cuộc xây dựng nông thôn mới, tính đến năm 2017, toàn huyện có 12 xã đạt xã nông thôn mới. Các hoạt động dịch vụ tiếp tục phát triển khá, chất lượng được nâng lên; Sự nghiệp giáo dục đào tạo của huyện tiếp tục đạt kết quả khá toàn diện; Công tác chăm sóc và bảo đảm sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên, y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Giữ vững kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về y tế; Các hoạt động văn hoá, văn nghệ  được mở rộng với nhiều nội dung và hình thức phong phú; Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công được quan tâm, đời sống nhân dân ổn định và được cải thiện; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng quân sự địa phương được củng cố, tăng cường.

         Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 2 năm 2016-2017, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được triển khai sâu rộng trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội và đã tạo được những chuyển biến quan trọng. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân đã nhận thức sâu sắc về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận thức rõ mục đích, yêu cầu của Chỉ thị. Từ nhận thức đã chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, nhất là ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; động viên quần chúng nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể và các phong trào có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã phát huy tính tích cực, tự giác, tự rèn luyện, tự phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 2016- 2017 không chỉ tập hợp được toàn bộ lực lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia mà còn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, từ người cao tuổi, các cháu thiếu niên, nhi đồng đến chức sắc tôn giáo... Trong toàn Đảng bộ huyện đã xuất hiện ngày càng nhiều những việc làm tốt, mô hình hay, phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, những gương điển hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Hàng trăm tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương với việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, sức lan toả và ý nghĩa giáo dục cao đã được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền, nhân rộng.

         Đạt được những kết quả trên là sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và quân dân huyện nhà. Đặc biệt là những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực được huyện Tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/2018.

         Với lòng yêu nước nồng nàn và truyền thống của quê hương Gia Lộc anh hùng, trong thời gian tới toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện Gia Lộc và đặc biệt là các tập thể, cá nhân tiêu biểu hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, công sức, trí tuệ và trở thành những nhân tố tích cực tạo sức lan tỏa nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước trong toàn huyện lên tầm cao mới.

        Trong suốt thời gian vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng... huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Đồng thời, huyện đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao- Du lịch và Bảo tảng tỉnh Hải Dương triển lãm“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  tại trung tâm UBND huyện. Thông qua những hình ảnh, những cổ vật được trưng bày giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp của Người: Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam- Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu. Đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thời đại Hồ Chí Minh; và Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc là dịp để chúng ta bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khởi xướng, phát động các phong trào thi đua mà chính Người là tấm gương mẫu mực, là nguồn cổ vũ lớn lao cho các phong trào thi đua. Nhân dịp này thay mặt Huyện uỷ- HĐND- UBND- Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lộc, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Gia Lộc, con em người Gia Lộc sinh sống, công tác, lao động xa quê và ở nước ngoài tiếp tục phát huy tinh thần thi đua ái quốc, hăng hái thi đua, tham gia tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm xây dựng huyện Gia Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với lòng mong mỏi và sự quan tâm của Bác Hồ kính yêu.     

        Tại Lễ kỷ niệm, huyện Gia Lộc đã tuyên dương khen thưởng 9 tập thể, 8 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực qua 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII về” Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tuyên dương 7 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong   phong trào thi đua ái quốc 2016- 2017.   

       Trong không khí trang trọng, vui mừng và phấn khởi; Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Gia Lộc, ddoonmgf chí Phạm Văn Tỏ- TUV, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và đ/c Nguyễn Khắc Toản- TUV, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã trao giấy khen của UBND huyện, tặng hoa, tuyên dương 9 tập thể, 8 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực qua 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII về  ''Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tuyên dương 7 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong  phong trào thi đua ái quốc

       9 tập thể tiêu biểu xuất sắc được UBND huyện tặng giấy khen và tuyên dương: Trường THCS Quang Minh;Trường Mầm non xã Gia Tân; Trường Tiểu học Trùng Khánh; Chi bộ thôn Cát Tiền xã Hồng Hưng; Hội Cựu chiến binh xã Yết Kiêu;    Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Đảng bộ xã Đoàn Thượng; Chi bộ Hậu cần - Kỹ thuật Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT

        8 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được UBND huyện tặng giấy khen và tuyên dương: bà Nguyễn Thị Hường- Cán bộ ngân quỹ Ngân hàng NN và PTNT huyện; ông Vũ Tiến Công-Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Quang Minh; bà Hoàng Thị Cấy-Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhật Tân; bà Nguyễn Thị Thêu- Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Thống Nhất; ông Phạm Ngoc Uy-Phó Bí thư Chi bộ thôn Thành Lập xã Gia Lương; ông Tăng Xuân Trường- Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hưng Việt - xã Gia Tân; ông Nguyễn Trọng Toàn-Phó đội trưởng Đội CSĐT TP về Kinh tế - ma tuý Công an huyện Gia Lộc; bà Đỗ Thị Thu Hiền- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đồng Quang.

       7 tập thể tiêu biểu xuất sắc được UBND huyện tặng giấy khen và tuyên dương: Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Hội Nông dân huyện; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện; Cán bộ và nhân dân xã Quang Minh; Trường tiểu học Thị trấn Gia Lộc; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; Đội bơi thuyền chải xã Yết Kiêu;

       8 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được UBND huyện tặng giấy khen và tuyên dương: ông Phạm Quang Hưởng-Bí thư Huyện ủy; ông Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; bà Bùi Thị Minh Thu- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; bà Nguyễn Thị Mươi-chủ tịch Hội người cao tuổi xã Gia Khánh; Em Đào Văn Hoàng Gia- học sinh tiểu học xã Liên Hồng; ông Phạm Đình Dừa- thôn Thượng Bì xã Yết Kiêu; bà Võ Thị Thu Huyền- Cụm trưởng cụm thủy nông, Xí nghiệp KTCTTL huyện;  

      Có thể nói, huyện Gia Lộc còn có nhiều tập thể và cá nhân đáng trân trọng khác đã đạt các thành tích xuất sắc thầm lặng, chưa có điều kiện tôn vinh, khen thưởng, tuyên dương trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị-khóa XII về”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trong phong trào thi đua yêu nước; Dù chưa được tuyên dương, song những việc làm thiết thực của các cấp, các ngành và của nhân dân trong toàn huyện đó cũng là những bông hoa đẹp trong vườn hoa hương sắc của huyện Gia Lộc dâng lên chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948-11/6/2018); kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương 10/6; 72 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Gia Lộc 22/6 và các ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương năm 2018, góp phần xây dựng quê hương Gia Lộc anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiến bộ và phát triển bền vững.

 

        Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đ/c Phạm Quang Hưởng-Bí thư Huyện ủy trân trọng ghi nhận và biểu dương thành tích, kết quả, sự phấn đấu không mệt mỏi của Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành và nhân dân toàn huyện; Đặc biệt là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các lĩnh vực được tuyên dương, khen thưởng tại lễ kỷ niệm cấp huyện nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn với sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Như chúng ta đã biết, công tác thi đua, khen thưởng có vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống xã hội.  Vận dụng và phát triển sáng tạo những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin về thi đua vào phong trào cách mạng nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng quan niệm về thi đua lên một tầm tư tưởng, coi thi đua là một phẩm chất đạo đức, thể hiện lòng yêu nước của người Việt Nam. Người nói: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Thi đua đã thực sự trở thành một động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

        Các phong trào "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Năm xung phong", "Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần", "Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt", v.v... đã thực sự trở thành động lực mạnh mẽ và hành động cách mạng thiết thực, góp phần đưa các cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện chống xâm lược đến thắng lợi hoàn toàn, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng Mùa Xuân năm 1975.

       Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các phong trào thi đua hướng vào việc giải quyết những nhiệm vụ khó khăn nhất của cả nước và của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu là các phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Thi đua quyết thắng", "Vì an ninh Tổ quốc"; "Dạy tốt, học tốt"; "Dân vận khéo"; đặc biệt là 3 phong trào thi đua trọng tâm: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau",... Từ trong phong trào thi đua do Trung ương và các cấp phát động đã có tác dụng thiết thực đến với toàn Đảng, toàn dân huyện Gia Lộc và đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội, tác động lan toả trong cả nước, đến mọi tầng lớp nhân dân. Những việc làm cao đẹp của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến đã nhắc nhở mọi người, nhất là các cán bộ, công chức, viên chức phải đề cao trách nhiệm, tận tuỵ trong công việc, nâng cao hiệu quả công tác, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa rời dân, vi phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. 32 điển hình tiên tiến về dự Lễ kỷ niệm và được tuyên dương hôm nay, còn có rất nhiều tấm gương thầm lặng khác đang cống hiến trên nhiều lĩnh vực,  trong các tầng lớp nhân dân, kể cả người Gia Lộc đang sinh sống, lao động, học tập ở xa quê, ở nước ngoài cũng có những đóng góp vào sự phát triển của quê hương Gia Lộc.   

      Thay mặt Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam huyện, tôi nhiệt liệt chúc mừng, trân trọng, đánh giá cao và biểu dương các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến trong toàn huyện. Tôi cũng hoan nghênh, cảm ơn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân trong huyện đã tích cực, chủ động, sáng tạo, có nhiều đóng góp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tạo nên những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và sự nghiệp đổi mới của quê hương Gia Lộc anh hùng. 

      Bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được, chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, phong trào thi đua và công tác khen thưởng vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Phong trào thi đua tuy phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện; nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Việc khen thưởng đối với người lao động trực tiếp sản xuất, nông dân, công nhân tuy đã được quan tâm nhưng còn ít. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền thiếu đồng bộ, sinh động, thuyết phục, làm hạn chế động lực phấn đấu của tập thể, cá nhân. Những hạn chế, khuyết điểm đó cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục.

        Huyện ủy mong rằng: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện; Người đứng đầu các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, tổ chức và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cần đào sâu suy nghĩ, đề cao trách nhiệm, tiếp tục đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là một phương thức lãnh đạo của Đảng, một phương thức quản lý của chính quyền và là động lực để xây dựng con người mới, xây dựng quê hương, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

       Đất nước ta đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen. Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước đang chuyển sang giai đoạn mới, cao hơn, ngày càng đi vào chiều sâu, đầy triển vọng nhưng cũng có không ít khó khăn, phức tạp hơn so với trước. Để phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong thời gian tới, Huyện ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cấp, các ngành, LLVT, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người như lời Bác Hồ dạy. Cụ thể, chúng ta cần tập trung làm tốt một số công việc chủ yếu sau: 

       Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tăng cường cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, nhân ái, nhân văn, phát triển toàn diện,... Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua. 

       Hai là, xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, đem lại lợi ích thiết thân, cụ thể cho quê hương, đất nước, xã hội, con người; khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, tính tích cực chính trị - xã hội của nhân dân, của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, tạo động lực tinh thần, vật chất mới cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.    

      Ba là, trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, cần tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng. Bác Hồ nói: "Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch". Biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả kinh tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác. 

       Bốn là, tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn xã hội, tạo động lực phát triển và lan toả sâu rộng trong từng đơn vị, cơ sở. Tấm gương các điển hình tiên tiến phải có sức thuyết phục, cảm hoá mạnh mẽ như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Các cấp, các ngành, cơ quan thông tin  đại chúng, truyền thông cần chủ động tổ chức tốt việc học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến và công tác tuyên truyền, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước.

       Năm là, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng theo đúng Luật Thi đua, khen thưởng; Nâng cao chất lượng cơ quan và  cán bộ làm tham mưu công tác thi đua khen thưởng theo hướng gọn nhẹ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

       Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc là dịp để chúng ta bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khởi xướng, phát động các phong trào thi đua mà chính Người là tấm gương mẫu mực, là nguồn cổ vũ lớn lao cho các phong trào thi đua. Lời kêu gọi thi đua ái quốc nói riêng và tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung về thi đua yêu nước đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa lịch sử, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, có sức sống mạnh mẽ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.  

      Tại Lễ kỷ niệm trọng thể 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, do huyện Gia Lộc tổ chức hôm nay; Trên cơ sở vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm về thi đua yêu nước đã được kết tinh trong suốt 70 năm qua, chúng ta tin tưởng rằng, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự hưởng ứng rộng rãi của nhân dân, phong trào thi đua yêu nước của huyện Gia Lộc trong thời gian tới sẽ thực sự có những chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Gia Lộc anh hùng trong thời kỳ CNH-HĐH, kỷ nguyên 4.0 và hội nhập quốc tế./. 

 

      

                                                  Biên tập: Vũ Minh Giáo-ngày 8/6/2018

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh và tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri 3 xã Toàn Thắng, Phạm Trấn, Lê Lợi (30/06/2020)
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV tiếp xúc với đại biểu cử tri xã Yết Kiêu. (30/06/2020)
- Đại hội Đảng bộ khối Chính quyền huyện Gia Lộc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp  (07/06/2020)
- Huyện Gia Lộc: Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định gói hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (06/05/2020)
- HUYỆN GIA LỘC CHỈ ĐẠO KỊP THỜI CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 ĐỂ PHÁT TRIỂN KT-XH (24/04/2020)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức cuộc họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giữa năm-2018)-HĐND huyện khoá XIX.(05/06/2018)
- Huyện Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trước ngày 25/6/2018(04/06/2018)
- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lộc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-của Bộ Chính trị về"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và biểu dương Phụ nữ điển hình tiên tiến làm theo lời Bác. (04/06/2018)
- Gia Lộc hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948- 11/6/2018)(22/05/2018)
- Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị-khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (21/05/2018)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020
+ Thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2: Môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020 huyện Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020
+ Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức thi Vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020
+ Thông báo triệu tập thí sinh dự thi (vòng 2) kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 72
Hôm nay 1,102
Tháng này: 184,952
Tất cả: 1,301,464
THƯ VIỆN ẢNH