Huyện Gia Lộc: Triển khai thực hiện tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2018 và phát huy giá trị tốt đẹp của Gia đình Việt Nam

Căn cứ công văn số 705/CV-BCĐ ngày 10/5/2018 của Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền ngày gia đình Việt Nam và tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2018; Trong những ngày tháng 5/2018, UBND huyện và Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Gia Lộc chủ động chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông nhân tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và ngày gia đình Việt Nam năm 2018 với các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Trong đó, huyện Gia Lộc chỉ đạo hệ thống Đài Truyền thanh huyện và 23 xã, thị trấn cùng với các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và ngày gia đình Việt Nam 28/6/2018; Thông qua các kênh tuyên truyền nhằm nêu bật: Gia đình Việt Nam xuất phát từ truyền thống, đạo lý từ mấy ngàn năm văn hiến cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị tốt đẹp; Tên tuổi các vị anh hùng, các danh nhân, các bậc kỳ tài, các nhà cách mạng lỗi lạc đều xuất phát từ những gia đình có tính chất đặc biệt, tiềm ẩn trong những gia đình đó là sự giáo dục, chăm sóc của những người cha, người mẹ đã tảo tần nuôi con ăn học thành tài, để giúp dân, giúp nước. Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển của xã hội, góp phần xây dựng, tô thắm, làm rạng rỡ thêm bản sắc văn hoá dân tộc; là nơi giữ gìn, vun đắp, phát huy những giá trị truyền thống quý báu của con người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, đã được hình thành trong quá trình lịch sử, đó là: lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, bất khuất, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và biết vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đi lên.  

Với những ý nghĩa to lớn đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 4/5/2001, chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội cùng các gia đình để góp phần từng bước ổn định, củng cố, xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ. Ngày 8/03/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 363/QĐ-TTg về tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình;   

Năm 2018, cùng với toàn tỉnh, huyện Gia Lộc triển khai và tổ chức tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam, từ ngày 01/6 đến 30/6/2018, với chủ đề“Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” và được phát động trong toàn huyện vào trong khung giờ từ 17-19h, thứ  năm ngày 28/6/2018, đúng ngày gia đình Việt Nam;

Thông qua các hoạt động truyền thông và sinh hoạt câu lạc bộ ở trong huyện là dịp để các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc; Tiếp tục tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong gia đình và cộng đồng; Kế thừa truyền thống tốt đẹp của nề nếp gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc những giá trị, tiến bộ của gia đình trên thế giới; Lồng ghép các nội dung gia đình và thống nhất với định hướng đổi mới cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”những năm trước đây thành cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ năm 2015 trở lại đây;         

UBND và Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Gia Lộc yêu cầu: Nhân tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là triển khai thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới, tìm hiểu sâu kỹ về ý nghĩa của ngày Gia đình Việt nam, thực hiện có hiệu quả công văn số 705/CV-BCĐ ngày 10/5/2018 của Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền ngày gia đình Việt Nam và tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2018; Hưởng ứng chủ đề”Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” do Ban chỉ đạo tỉnh phát động để khẳng định tầm quan trọng của bữa cơm gia đình trong gắn kết các thành viên gia đình, xây dựng mối quan hệ bền chặt và nâng cao giá trị hạnh phúc gia đình; Tuyên truyền, giáo dục các thành viên trong gia đình nhận thức được giá trị, thành quả lao động, những giây phút sum họp bên bữa cơm gia đình, từ đó mọi người có ý thức trách nhiệm hơn trong việc trao truyền kinh nghiệm về nề nếp gia phong, kính già yêu trẻ, nhân ái, bao dung, độ lượng, đạo đức, lối sống văn hóa, văn minh, giao tiếp lịch sự, khiếm nhã, góp phần làm cho mỗi tế bào gia đình cũng như cộng đồng xã hội thực sự vững chắc; Có những hình thức và việc làm cụ thể nhằm ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện tốt tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và ngày gia đình Việt Nam 28/6; Quan tâm, chia sẻ, động viên, thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, rủi ro, hoạn nạn; Chúng ta cũng cần dành sự quan tâm đặc biệt nhiều hơn nữa đối với các hoạt động của Gia đình Việt Nam, nêu cao những giá trị vô giá của gia đình, đó là tình cảm của ông bà, cha mẹ, con cháu, tình nghĩa vợ chồng, tình cảm anh em, chị em; Sự tôn kính các bậc sinh thành, yêu thương chăm sóc con trẻ; Tổ chức bữa cơm gia đình thật ấm áp, yêu thương và hạnh phúc, làm cho mọi thành viên trong gia đình ngày càng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng tổ ấm gia đình văn minh, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ và phát triển bền vững; Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Đồng thời có biện pháp kiên quyết trong việc ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về Hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, phân biệt đối xử với người già, bất hiếu, ngược đãi đối với ông bà, cha mẹ, các xâm hại trẻ em và các vấn đề xã hội bức xúc khác.

Thiết thực hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2018 và kỷ niệm 17 năm ngày Gia đình Việt Nam(28/6/2001- 28/6/2018), các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị, địa phương và bản thân mỗi chúng ta cần thực hiện có hiệu quả các thông điệp sau:”Tích cực hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam 28/6; Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương; Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ đạo đức, lối sống trong gia đình; Xây dựng môi trường gia đình-cộng đồng-xã hội an toàn, lành mạnh; Hạnh phúc gia đình: Yêu thương và chia sẻ; Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật; Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình; Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; Nhân lên nét đẹp phong trào Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”. 

Một gia đình hạnh phúc thực sự là một gia đình đầy ắp tiếng cười, vui vẻ, ấm áp, yêu thương; Một gia đình mà trong đó mọi người thực sự tôn trọng nhau, biết lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ; Chỉ có như vậy, chúng ta mới thực sự triển khai và thực hiện tốt tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2018 và chào mừng kỷ niệm 17 năm ngày gia đình Việt Nam 28/6/2018./.    

                                        Biên tập: Vũ Minh Giáo

 

 

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện Gia Lộc tổ chức thành công ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018 (26/12/2018)
- Gia Lộc thăm và chúc mừng nhân dịp Giáng sinh năm 2018  (26/12/2018)
- Lãnh đạo tỉnh Hải Dương và huyện Gia Lộc thăm, tặng quà trường THCS Lê Thanh Nghị nhân kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018) (20/11/2018)
- Gia Lộc:tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp, sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên, tuyên truyền pháp luật về Luật phòng cháy chữa cháy 2013. (16/11/2018)
- Liên đoàn lao động huyện tổ chức giao lưu tìm hiểu kiến thức pháp luật trong Công nhân, viên chức và người lao động (07/11/2018)
- Huyện Gia Lộc tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” (31/05/2018)
- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lộc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-của Bộ Chính trị về"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và biểu dương Phụ nữ điển hình tiên tiến làm theo lời Bác. (28/05/2018)
- Huyện Gia Lộc: Tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2018- 2019 và Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 (22/05/2018)
- Huyện Gia Lộc: Tập trung tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng đợt 1 hiến máu tình nguyện sáng 8/6/2018 tại hội trường UBND huyện(10/05/2018)
- Gia Lộc thi đua lập nhiều thành tích kỷ niệm 43 năm Đại thắng mùa xuân năm 1975 và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6(21/04/2018)
++ THÔNG BÁO
+ Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước huyện Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01 /2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01 /2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12 /2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12 /2018
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 134
Hôm nay 241
Tháng này: 21,715
Tất cả: 487,590
THƯ VIỆN ẢNH