Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5- HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 29/5/2018, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Khắc Toản – Tỉnh ủy viên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Trưởng, phó 2 Ban HĐND huyện và thủ trưởng một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Văn phòng HĐND- UBND huyện và các cơ quan tư pháp huyện.

Sau khi các đại biểu thảo luận Hội nghị đã thống nhất thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5- HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

A. VỀ THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP

Kỳ họp thứ 5- Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày,  từ ngày 16 - 20 tháng 7 năm 2018, tại Hội trường UBND huyện.

B. NỘI DUNG KỲ HỌP

I. BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA UBND HUYỆN

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018.

2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

3. Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017.

4. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

5. Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

6. Báo cáo tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

7. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, nguyện vọng cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4- HĐND huyện khóa XIX.

8. Báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

II. BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN, THÔNG BÁO CỦA UBMTTQ HUYỆN

1. Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân huyện về kết quả công tác của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

2. Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện về kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

3. Báo cáo của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

4. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về hoạt động của MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018.

III. BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ CÁC BAN HĐND HUYỆN

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

2. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND huyện.

3. Báo cáo giám sát kết quả việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4- HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5- HĐND huyện khóa XIX.

5. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện về các nội dung: báo cáo, dự thảo, nghị quyết của UBND huyện có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội, ngân sách.

6. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về các nội dung báo cáo liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

7. Tờ trình về chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của HĐND huyện.

8. Một số nội dung khác theo luật định.

IV. CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

1. Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018.

2. Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2017.

            3. Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của HĐND huyện.

            C. VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP

            I. Công tác tiếp xúc cử tri

            - Thời gian tiếp xúc cử tri dự kiến từ ngày 25-26/6/2018; 8 tổ HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri ở 8 khu vực bỏ phiếu. Các tổ tổng hợp và gửi báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri về Thường trực HĐND huyện (qua Đ/c Nguyễn Hữu Sơn- CV Văn phòng HĐND-UBND huyện).

- UBND huyện chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 gửi đến Thường trực HĐND huyện trước ngày 20/6/2018 để gửi cho các đại biểu làm tài liệu tiếp xúc cử tri.lie cac011 dngày       tháng 10          

            - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri.

            II. Công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp

            - Báo cáo kết quả hoạt động của 2 Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 gửi về Thường trực HĐND huyện trước ngày 08/6/2018 để tổng hợp báo cáo.

            - Các báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND huyện; báo cáo của các cơ quan tư pháp hoàn thành và gửi về Thường trực HĐND huyện trước ngày 20/6/2018.

            - Các Ban HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết xong trước ngày 05/7/2018 để gửi đại biểu HĐND huyện.

            - Các báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; báo cáo về tình hình an ninh trật tự, báo cáo của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự, thời điểm báo cáo từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/5/2018.

Các cơ quan được phân công chuẩn bị các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, phải chuẩn bị chu đáo đúng quy trình, chất lượng gửi các đại biểu HĐND huyện theo đúng thời gian quy định để các đại biểu nghiên cứu và thảo luận tại kỳ họp.

            Trên đây là kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 5- HĐND huyện khóa XIX, Thường trực HĐND huyện thông báo để các đại biểu, các cơ quan có liên quan biết và tổ chức thực hiện.

 

Nguyễn Sơn

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 (21/02/2019)
- Gia Lộc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”  (14/02/2019)
- Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước huyện Gia Lộc (15/01/2019)
- Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01 /2019 (14/01/2019)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối năm 2018) HĐND huyện khóa XIX. (08/11/2018)
- Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), Điểm lại đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta (18/05/2018)
- Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gia Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018- 2023 thành công tốt đẹp!(02/05/2018)
- Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gia Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018- 2023 thành công tốt đẹp (02/05/2018)
- Đảng bộ xã Liên Hồng(Gia Lộc) kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (10/4/1948-10/4/2018)(11/04/2018)
- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về thăm, tặng quà gia đình chính sách và mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu tại huyện Gia Lộc(10/04/2018)
++ THÔNG BÁO
+ Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01 /2019
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 33
Hôm nay 149
Tháng này: 19,363
Tất cả: 509,935
THƯ VIỆN ẢNH