Gia Lộc hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ( 11/6/1948- 11/6/2018)

 Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 27/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/03/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 896/KH-UBND ngày 30/03/2018 của UBND tỉnh về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948- 11/6/2018);Ngày 10/5/2018, UBND huyện Gia Lộc đã ban hành kế hoạch số 69/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948- 11/6/2018);    

Phát động thi đua lần này của huyện Gia Lộc là đợt sinh hoạt có ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện, lập thành tích thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày ra lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch Hồ Chí Minh 11/6; 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, gắn với sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị-khóa XII về”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thông qua phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục tìm hiểu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân về thân thế, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, những cống hiến lớn lao của Bác Hồ đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc Việt Nam; Về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế; Tìm ra các giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị-khóa XII trong giai đoạn tiếp theo. Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016-2020. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6.  

 Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6, huyện Gia Lộc yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên  trên các kênh thông tin đại chúng; tuyên truyền miệng và tuyên truyền trực quan nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay, coi thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Đồng thời khơi dậy ý chí tự lực tự cường, tự giác, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua trên các lĩnh vực  đời sống  xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và giai đoạn 2016-2020 theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020. 

Các cấp, các ngành, đoàn thể, các lực lượng và các cơ quan thông tin, tuyên truyền cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, học tập quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc cho cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục triển khai nội dung Kết luận số 83 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị,  đạo đức cách mạng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng... trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổ chức triển khai phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, các khâu yếu, việc khó đang cần giải quyết. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua“Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa….

Tổ chức gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu  trong phong trào thi đua lao động sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh Tổ quốc, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các điển hình tiên tiến khác vào dịp sinh nhật Bác 19-5 và ngày truyền thống thi đua yêu nước 11 tháng 6 hằng năm nhằm nhân rộng phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả thiết thực.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc đã có nhiều đóng góp to lớn, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc đã gây tổn thất lớn, toàn huyện có 3.444 liệt sỹ; 1994 thương binh, 821 bệnh binh; hơn 362 bà mẹ được phong tặng, truy tặng bà mẹ VNAH, trên 10.000 người hoạt động kháng chiến được thưởng Huân, Huy chương các loại. 5 người con quê hương được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đó là anh hùng Phạm Văn Cờ quê xã Thống Nhất; Phạm Minh Thư quê xã Quang Minh; Các Anh hùng liệt sỹ: Lê Gia Đỉnh quê xã Hoàng Diệu; Phạm Thanh Bình quê xã Trùng Khánh; Đặng Bá Hát quê xã Thống Kênh; 2 người con quê hương là đồng chí Vũ Đăng Toàn- quê xã Yết Kiêu và Nguyễn Văn Tập quê xã Hoàng Diệu cùng đồng đội chiếc xe tăng 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc lập trưa ngày 30/4/1975, đây là nhân chứng lịch sử và là niềm vinh dự của huyện Gia Lộc;

Bên cạnh đó, trong sự phát triển huyện Gia Lộc còn có những người con ưu tú: Anh hùng lao động, giáo sư, nhà giáo nhân dân Vũ Văn Đính quê xã Hoàng Diệu công tác tại Bệnh viện Bạch Mai-Hà Nội; Anh hùng lao động Nguyễn Hữu Tươi quê xã Yết Kiêu; Anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân Đặng Quang Thuần, nguyên Hiệu trưởng trường tiểu học Thị trấn Gia Lộc là những cá nhân thật sự tiêu biểu xuất sắc có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ huyện. Ngoài ra trong thời kỳ đổi mới huyện Gia Lộc còn xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân đạt danh hiệu lao động xuất sắc, tiêu biểu là Công ty TNHH Hưng Việt do đ/c Tăng Xuân Trường làm Giám đốc tại xã Gia Tân, đã góp phần tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân, vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về thăm, tặng quà và động viên những ngày tuần đầu của tháng 4 này. Mô hình HTX dịch vụ rau quả Tân Minh Đức ở xã Phạm Trấn; Mô hình HTX dịch vụ nông nghiệp Đoàn Thượng; Mô hình HTX thủy sản Liên Việt xã Hồng Hưng để áp dụng vào mô hình sản xuất lúa chất lượng, rau, củ quả an toàn, tiến tới sạch, chăn nuôi thả cá đem lại hiệu quả cao; Chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả đề án 01 của Huyện ủy-khóa XXV về "Quy hoạch và xây dựng vùng hoa, rau quả tập trung theo hướng an toàn, tiến tới sạch, phù hợp với kinh tế nông nghiệp ven đô, giai đoạn 2016- 2020". Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường, có chỉ dẫn địa lý, rõ mô hình, liên doanh, liên kết để gắn sản xuất với tiêu thụ ổn định, hiệu quả kinh tế cao và bền vững;        

Với những thành tích, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; Nhân dân và lực lượng vũ trang các xã Toàn Thắng, Nhật Tân, Tân Tiến, Thị trấn Gia Lộc vinh dự được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc được Đảng, nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Năm 2017, nhân dân và cán bộ huyện Gia Lộc lại được chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba, vì có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn 2012- 2017. 

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6 là hành động thiết thực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện Gia Lộc, nhằm tăng cường giáo dục lịch sử truyền thống, bồi dưỡng niềm tin, niềm tự hào dân tộc, hun đúc ý chí vươn lên, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tinh thần” Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng phát động; Tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trọng tâm”Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi đôi với phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”;“quyết chiến – quyết thắng”, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên cương vị công tác, lao động, sản xuất, học tập cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực cùng các cấp, các ngành và toàn thể dân tộc Việt nam thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;   

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6 năm nay, huyện Gia Lộc chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm cấp huyện trong khoảng tuần đầu tháng 6/2018, ngoài đại biểu khách mời của tỉnh, huyện, Gia Lộc mời đại biểu đại diện Mẹ VNAH, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú…; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2013- 2018 và trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6; Các tập thể và cá nhân được khen thưởng trong thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị-khóa XII về” Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đại biểu tiêu biểu đại diện các khối người cao tuổi, cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ, thanh niên, cháu ngoan Bác Hồ và đại biểu Tôn giáo.

Trước mắt, huyện Gia Lộc tập trung chỉ đạo các địa phương, bà con nông dân chăm sóc, bảo vệ an toàn lúa chiêm xuân, cây trồng vụ xuân, chăn nuôi, thủy sản phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; Đẩy nhanh tiến độ của 8 xã đăng ký về đích NTM vào cuối năm 2018(Gia Khánh; Gia Xuyên; Liên Hồng; Yết Kiêu; Gia Hòa; Lê Lợi; Toàn Thắng; Đồng Quang ); Chỉ đạo các địa phương Thị trấn Gia Lộc; Gia Hòa; Đồng Quang; Thống Nhất tổ chức chu đáo việc đón danh hiệu làng, khu dân cư văn hóa được UBND huyện trao bằng năm 2017; Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã tạo lên sự vui tươi phấn khởi và sôi động trong quý II/2018, chào mừng Đại hội TDTT tỉnh năm 2018. Tập trung chỉ đạo các hoạt động của ngành Giáo dục đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt, phấn đấu dành năm học 2017- 2018 thắng lợi toàn diện; Tổ chức đúng quy chế kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2018-2019 và kỳ thi THPT Quốc gia 2018; Chủ động triển khai, tổ chức thực hiện lộ trình rà soát, sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập theo kế hoạch của UBND tỉnh; Ngành Y tế chủ động chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, phối hợp tổ chức tuyên truyền khuyến cáo nhân dân bảo vệ an toàn cho trẻ em đề phòng dịch sởi, sốt phát ban trong thời điểm chuyển giao mùa và các dịch bệnh khác gắn với thực hiện tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018; Đẩy mạnh công tác truyền thông DS-KHHGĐ năm 2018; Ra quân giữ gìn an ninh trật tự xã hội và giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, bảo đảm an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội.

 Mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cần tổ chức sinh hoạt đảng, MTTQ và các đoàn thể, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về học tập 4 chuyên đề năm 2018, bao gồm: Quý I về”Xây dựng phong cách làm việc dân chủ, quần chúng của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;Quý II về”Xây dựng phong cách làm việc khoa học, nêu gương của cán bộ, đảng viên viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;Quý III về ”Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quý IV về” Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh”; Tập trung triển khai thực hiện các đề án, dự án vào huyện theo tinh thần NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; Tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch thực hiện NQTW 6-khóa XII; Coi trọng công tác sinh hoạt Đảng theo NQ số 09 của Tỉnh ủy về”Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở”; Thực hiện nghiêm túc đề án 01 của Tỉnh ủy về”Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, thị trấn, giai đoạn 2016-2020”; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tiền phong của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả mục đích, yêu cầu Quy chế số 08-QC/TU ngày 03/01/2018 của Tỉnh ủy; kế hoạch của cấp ủy cấp trên và Ban Thường vụ Huyện ủy về”Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016- 2020”. Chủ động quán triệt, thực hiện với niềm tin và kỳ vọng   vào NQTW 7-khóa XII với những đột phá trong công tác cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, nhất là cán bộ cấp chiến lược; về cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội, sẽ mang lại sự phấn chấn, hứng khởi trong Đảng và toàn xã hội. 

Mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cấp, mỗi ngành, từng cơ quan, đơn vị, địa phương xác định có những công trình, phần việc cụ thể, góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6; Gắn kết với các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương 10/6; 72 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Gia Lộc 22/6 và các ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương năm 2018; Triển khai và đẩy mạnh phong trào vệ sinh thi đua yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân theo chỉ thị số 05 ngày 21/3/2013 của UBND tỉnh, trong đó tập trung phát động chiến dịch hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân mùng 2/7 hàng năm; quan tâm thực hiện phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới; chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; an toàn sản xuất, bảo đảm nông sản thực phẩm an toàn vệ sinh phục vụ tốt cho người tiêu dùng; Chỉ đạo thống nhất lấy ngày 25 hàng tháng để huy động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh và toàn thể nhân dân tham gia các hoạt động tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu phố, cơ quan, trường học, công sở, doanh nghiệp nhằm tạo ra thói quen về nếp sống vệ sinh văn minh tại cộng đồng;

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, đó cũng là những bông hoa đẹp trong vườn hoa hương sắc của huyện Gia Lộc dâng lên kỷ niệm 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-19/5/2018), thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948-11/6/2018),góp phần xây dựng quê hương Gia Lộc anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiến bộ và phát triển bền vững./.

                                                                        Biên tập: Vũ Minh Giáo

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện Gia Lộc: Quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 (14/02/2020)
- Khuyến cáo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại nơi làm việc (Không áp dụng cho cơ sở y tế) (12/02/2020)
- Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác chỉ đạo, phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn huyện (07/02/2020)
- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra các xã, các trường học về công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do biến chủng của vi rút Corona (nCoV) gây ra. (07/02/2020)
- Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn về công tác vệ sinh môi trường và công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do biến chủng của vi rút Corona (nCoV) gây ra. (06/02/2020)
- Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị-khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (21/05/2018)
- Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gia Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018- 2023 thành công tốt đẹp (02/05/2018)
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri 5 xã khu nam huyện Gia Lộc tại xã Quang Minh.(27/04/2018)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị chuyên đề về đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND 2 cấp huyện, xã.(09/04/2018)
- Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc (khóa XXV) thành công tốt đẹp.(03/04/2018)
++ THÔNG BÁO
+ HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HUYỆN GIA LỘC (Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV)
+ Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.
+ Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
+ Thông báo danh sách cơ sở có khả năng thu dung, điều trị viêm phổi do Corona virut
+ Kế hoạch thi tuyển giáo viên năm 2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 153
Hôm nay 10
Tháng này: 60,693
Tất cả: 1,051,488
THƯ VIỆN ẢNH