Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị-khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương và Tỉnh ủy Hải Dương, sáng 16/5/2018; tại hội trường UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về“ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

 Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu huyện Gia Lộc có các đ/c Phạm Quang Hưởng- Bí thư Huyện ủy;  Lê Văn Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; Tham dự có các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV;Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Trưởng phó các phòng ban ngành, đoàn thể huyện; Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; Các đ/c Báo cáo viên của Huyện ủy; Về dự hội nghị trực tuyến còn có các đ/c Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy; Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND; Trưởng, phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy 23 xã, thị trấn và Báo cáo viên các Chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn huyện.

Các đại biểu đã nghe đ/c Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khai mạc hội nghị và báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về“ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”;

Tiếp đó hội nghị trực tuyến đã nghe các đại biểu đại diện các ngành, lĩnh vực ở Trung ương, các Đảng bộ tỉnh, thành phố tham luận làm rõ thêm kết quả tích cực, hiệu quả rõ nét, những cách làm sáng tạo, mô hình tiêu biểu trong 2 năm triển khai và tổ chức thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”;

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong học tập và làm theo tấm gương Bác của các cấp, ngành, địa phương thời gian qua, đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân có những việc làm thiết thực theo gương Bác. Khẳng định việc thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần thiết thực xây dựng Đảng vững mạnh. Đề nghị thời gian tới cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ngành, đoàn thể cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05, đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái. Cấp ủy các cấp cần chỉ đạo đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình công tác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 5, 6, 7, khóa XII. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng gợi ý phát động phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo gương Bác ngay từ những việc nhỏ nhất như trong đám cưới, đám tang. Nên tạo phong trào trong toàn xã hội về tình thương yêu con người; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của CBĐV, CCVC. Cấp ủy các cấp cần tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí đổi mới nội dung, hình thức giới thiệu những tấm gương tập thể, cá nhân làm theo Bác, những mô hình, cách làm hay; chấn chỉnh những việc làm hình thức, những hành động sai trái. Tiếp tục tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 và chuyên đề của các năm tiếp theo bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, tránh cách làm qua loa, đại khái, hình thức chiếu lệ. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải xây dựng kế hoạch sát thực tế, tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong tổ chức thực hiện, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết là người đứng đầu cần gương mẫu, đi đầu trong việc học tập, làm theo Bác để cán bộ, đảng viên, nhân dân noi theo. Bí thư các cấp ủy, chủ tịch HĐND, UBND cần công khai những nội dung trong kế hoạch của mình để cán bộ, nhân dân biết, theo dõi, giám sát.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương xác định rõ khâu đột phá, xây dựng các giải pháp khả thi, điều kiện bảo đảm, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện. Cần tập trung lực lượng, phương tiện, các hình thức tuyên truyền phong phú làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Qua hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị;  Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc nhấn mạnh và chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, học tập, sinh hoạt và quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; Đặc biệt coi trọng việc sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt trong hệ thống MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị việc học tập nội dung chuyên đề năm 2018 theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và kế hoạch chỉ đạo của Huyện ủy; Thông qua tuyên truyền, quán triệt, học tập và sinh hoạt sẽ tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ huyện về“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc nêu gương của người đứng đầu các tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm để làm gương cho từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức cùng thực hiện đăng ký, cam kết xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; Tiếp tục có nhiều cách làm hay, việc làm tốt, nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua, thiết thực dâng lên kỷ niệm 128 năm ngày sinh Bác Hồ 19/5 và tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, AN-QP, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018 và giai đoạn 2018- 2020./.            

                                                                                  Biên tập: Vũ Minh Giáo; Ảnh: Quang Tiệp

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Huyện Gia Lộc: Quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 (14/02/2020)
- Khuyến cáo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại nơi làm việc (Không áp dụng cho cơ sở y tế) (12/02/2020)
- Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác chỉ đạo, phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn huyện (07/02/2020)
- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra các xã, các trường học về công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do biến chủng của vi rút Corona (nCoV) gây ra. (07/02/2020)
- Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn về công tác vệ sinh môi trường và công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do biến chủng của vi rút Corona (nCoV) gây ra. (06/02/2020)
- Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gia Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018- 2023 thành công tốt đẹp (02/05/2018)
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri 5 xã khu nam huyện Gia Lộc tại xã Quang Minh.(27/04/2018)
- Thường trực HĐND huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị chuyên đề về đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND 2 cấp huyện, xã.(09/04/2018)
- Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc (khóa XXV) thành công tốt đẹp.(03/04/2018)
- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải -nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (23/03/2018)
++ THÔNG BÁO
+ HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA HUYỆN GIA LỘC (Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV)
+ Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.
+ Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
+ Thông báo danh sách cơ sở có khả năng thu dung, điều trị viêm phổi do Corona virut
+ Kế hoạch thi tuyển giáo viên năm 2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 134
Hôm nay 2,317
Tháng này: 60,552
Tất cả: 1,051,347
THƯ VIỆN ẢNH