LƯỢT TRUY CẬP
255,362
Xã, thị trấn
Xã Trùng Khánh
Trùng Khánh là một xã nhỏ nằm ở phía Tây Bắc huyện Gia Lộc, xã nằm ở hạ lưu giữa ngã ba sông Kẻ Sặt và Bá Thuỷ (còn gọi sông Đĩnh Đào). Phía Bắc giáp xã Cẩm Đoài huyện Cẩm Giàng, phía Nam giáp xã Yết Kiêu, phía Đông giáp xã Thống Nhất, phía Tây giáp xã Long Xuyên huyện Bình Giang.
Xã Gia Hòa
Xã Gia Hoà nằm ở phía Tây huyện, phía Bắc giáp xã Thống Nhất và Liên Hồng, phía Nam giáp xã Lê Lợi, phía Đông giáp xã Phương Hưng và Thị trấn Gia Lộc; phía Tây giáp xã Yết Kiêu.
Xã Nhật Tân
Xã Nhật Tân nằm ở phía Nam huyện, phía Bắc giáp xã Phạm Trấn, phía Nam giáp xã huyện Thanh Miện; phía Đông giáp xã Đồng Quang; phía Tây giáp xã Lam Sơn huyện Thanh Miện.
Xã Đồng Quang
Xã Đồng Quang nằm ở phía Nam huyện, phía Bắc giáp xã Đoàn Thượng và xã Phạm Trấn, phía Nam giáp xã Quang Minh; phía Đông giáp xã Đức Xương; phía Tây giáp xã Nhật Tân.
Xã Hồng Hưng
Xã Hồng H­ưng nằm ở phía Đông Nam huyện, phía Bắc giáp Thị trấn Gia Lộc và xã Hoàng Diệu, phía Nam giáp xã Thống Kênh; phía Đông giáp xã Dân Chủ huyện Tứ Kỳ; phía Tây giáp xã Toàn Thắng và xã Đoàn Th­ượng.
Xã Đoàn Thượng
Xã Đoàn Th­ượng nằm ở phía Nam huyện, phía Bắc giáp xã Toàn Thắng, phía Nam giáp Đức X­ương, Đồng Quang; phía Đông giáp xã Hồng H­ưng; phía Tây giáp xã Lê Lợi.
Xã Gia Tân
Xã Gia Tân nằm ở phía Đông huyện, phía Bắc giáp xã Gia Xuyên, phía Nam giáp Thị trấn Gia Lộc, phía Đông giáp xã Gia Khánh; phía Tây giáp xã Gia Xuyên.
Xã Quang Minh
Xã Quang Minh nằm ở phía Nam huyện, phía Bắc giáp xã Đồng Quang, phía Nam giáp xã Hùng Sơn huyện Thanh Miện, phía Đông giáp xã Đức X­ương; phía Tây giáp xã Nhật Tân và xã Lê Bình huyện Thanh Miện.
Xã Thống Kênh
Xã Thống Kênh nằm ở phía Nam huyện, phía Bắc giáp xã Hồng Hưng, phía Nam giáp xã Đức Xương và xã Hồng Đức huyện Ninh Giang, phía Đông giáp xã Dân Chủ, Quảng Nghiệp huyện Tứ Kỳ; phía Tây giáp xã Hồng Đức huyện Ninh Giang.
Xã Đức Xương
Xã Đức Xương nằm về phía Nam huyện, phía Bắc giáp xã Đồng Quang và Đoàn Thượng, phía Nam giáp xã Hùng Sơn huyện Thanh Miện, phía Đông giáp xã Hồng Đức, An Đức huyện Ninh Giang; phía Tây giáp xã Quang Minh.
Xã Lê Lợi
Xã Lê Lợi nằm về phía Tây Nam huyện, phía Bắc giáp xã Gia Hoà, Yết Kiêu phía Nam giáp xã Phạm Trấn, Đoàn Thượng, phía Đông giáp xã Phương Hưng, Toàn Thắng. Phía Tây giáp Phạm Trấn và xã Cổ Bì huyện Bình Giang.
Xã Phạm Trấn
Nằm ở phía Tây - Nam huyện, Phía Bắc giáp xã Lê Lợi, phía Nam giáp xã Nhật Tân, Phía Đông giáp xã Đồng Quang, Phía Tây giáp xã Phạm Kha (huyện Thanh Miện.
Xã Toàn Thắng
Nằm cách trung tâm huyện lỵ Gia Lộc 3 km về phía Nam, phía Bắc giáp thị trấn Gia Lộc và xã Phư­ơng H­ưng, phía Nam giáp xã Đoàn Th­ượng; phía Đông giáp xã Hồng H­ưng; phía Tây giáp xã Lê Lợi.
Xã Liên Hồng
Liên Hồng là xã nằm phía Bắc huyện Gia Lộc, cách thành phố Hải Dương 6km về phía Đông, cách huyện lỵ 3km về phía Tây Bắc, phía Bắc giáp sông Kẻ Sặt và xã Tứ Minh (Thành phố Hải Dương), phía Nam giáp xã Gia Hoà và Thị trấn Gia Lộc phía Đông giáp xã Thạch Khôi và xã Gia Xuyên, phía Tây giáp xã Thống Nhất.
Xã Thống Nhất
Thống Nhất là xã nằm ở phía Tây Bắc huyện Gia Lộc, cách huyện lỵ 5 km, phía Bắc giáp xã Cẩm Đoài huyện Cẩm Giàng và xã Tứ Minh (Thành phố Hải Dương), phía Nam giáp xã Gia Hoà, phía Đông giáp xã Liên Hồng, phía Tây giáp xã Trùng Khánh và xã Yết Kiêu.
Xã Hoàng Diệu
Xã Hoàng Diệu nằm ở phía Đông Nam huyện Gia Lộc, phía Bắc giáp Thị trấn Gia Lộc, phía Nam giáp xã Dân Chủ ( huyện Tứ Kỳ); phía Đông giáp với các xã Gia Khánh, Gia Lương và xã Ngọc Kỳ (huyện Tứ Kỳ); phía Tây giáp các xã Hồng Hưng, Toàn Thắng.
Xã Phương Hưng
Phương Hưng nằm ở phía Tây huyện Gia Lộc, phía Bắc giáp xã Gia Xuyên và Thống Nhất, phía Nam giáp xã Toàn Thắng; phía Đông giáp thị trấn Gia Lộc, phía Tây giáp xã Lê Lợi.
Xã Gia Lương
Gia Lương là xã nằm cách trung tâm huyện Gia Lộc chừng 3km về phía Đông, phía Tây giáp xã Gia Khánh, phía Nam giáp xã Hoàng Diệu và xã H­ưng Đạo (huyện Tứ Kỳ), phía Đông và phía Bắc giáp xã Tân Tiến.
Xã Gia Xuyên
Gia Xuyên là xã nằm ở phía Đông Bắc của huyện, phía Bắc giáp xã Thạch Khôi, phía Nam giáp xã Gia Tân và Gia Khánh, phía Đông giáp xã Tân H­ưng và Ngọc Sơn, phía Tây giáp thị trấn Gia Lộc và xã Liên Hồng.
Xã Yết Kiêu
Xã Yết Kiêu nằm trên trục đ­ường 39C cách trung tâm huyện khoảng 3 Km về phía Tây Bắc, phía Đông giáp xã Gia Hoà, phía Tây giáp xã Cổ Bì (huyện Bình Giang), phía Bắc giáp xã Trùng Khánh, phía Nam giáp xã Lê Lợi.
12
TÌM KIẾM
Thông báo
- Thông báo Kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2017: Chi tiết
- Thông báo về việc tổ chức, kiểm tra, sát hạch xét tuyển công chức cấp xã năm 2017: Chi tiết
- Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã năm 2017: Chi tiết
- Công điện: Cơn bão số 03:
- Công điện: Cơn bão số 02
- Công văn về việc tăng cường sản xuất nông nghiệp ứng phó với cơn bão số 02: Chi tiết
- Thông báo xét tuyển công chức cấp xã năm 2017: Chi tiết
- Kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã năm 2017: Chi tiết

Văn bản mới ban hành
Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc năm 2016
Video Hoạt Động
- Đôi nét về Gia Lộc
- Đền Quát thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu
- Hình Ảnh Chợ Đầu Mối Nông Sản
- Huyện Đoàn Gia Lộc
- Lễ hội truyền thống thôn Thị Xá-Hồng Hưng
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN GIA LỘC