CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Huyện Gia Lộc tham dự hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của tỉnh Hải Dương
Quyết Định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn huyện Gia Lộc.
Công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
Công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Huyện Gia Lộc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số năm 2024
Công khai Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Công khai Danh mục thủ tục hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội
Công khai Danh mục thủ tục hành tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Công khai Danh mục thủ tục hành tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương
1234567
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 04/3/2024 đến ngày 10/3/2024
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/3/2024
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/02/2024
+ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Gia Lộc
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=JmTMQg7YjuY
- Hát về Gia Lộc
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 1649
Hôm nay 15,421
Tháng này: 593,505
Tất cả: 6,782,762
THƯ VIỆN ẢNH