CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Huyện Gia Lộc tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của các xã thị trấn năm 2022
GIA LỘC TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023
Bước chuyển mới trong cải cách hành chính ở Gia Lộc
HUYỆN GIA LỘC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LẤY SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ CHỦ THỂ, TRUNG TÂM PHỤC VỤ
Gia Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính
Gia Lộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính
Đổi thay từ những nghị quyết đúng, trúng
Gia Lộc đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số
Năm 2022, cải cách hành chính của huyện Gia Lộc góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
Năm 2022, cải cách hành chính của huyện Gia Lộc có nhiều chuyến biến tích cực
1234
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo triệu tập thí sinh; nội dung, hình thức thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Văn phòng- Thống Kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy- Nội vụ, chức danh Tư pháp- Hộ tịch Thị trấn G
+ Quyết định Về việc phê duyệt nội dung và hình thức sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường đặc biệt, chức danh Văn phòng -Thống kê xã Đức Xương, làm công tác Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ, chức danh Tư pháp-Hộ tịch thị trấn Gia Lộc
+ Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc
+ Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Gia Lộc năm 2023
+ Thông báo triệu tập thí sinh: nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm sát hạch tuyển dụng công chức xã trong trường hợp đặc biệt, chức danh Tài chính-Kế hoạch xã Đồng Quang và chức danh Văn hóa- Xã hội xã Phạm Trấn, làm công tác Văn hóa, thông tin- thể d
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=JmTMQg7YjuY
- Hát về Gia Lộc
- Khuyến cáo PCCC. Chia sẻ kiến thức kĩ năng an toàn tại gia đình
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Các ca khúc về Gia Lộc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 190
Hôm nay 3,696
Tháng này: 540,981
Tất cả: 4,843,505
THƯ VIỆN ẢNH