CÔNG KHAI NGÂN SÁCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Công khai Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Gia Lộc
Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2022
Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
Công khai thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024 trình Hội đồng nhân dân huyện
Công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2024 của UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện
Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Gia Lộc
Quyết định Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước huyện Gia Lộc 9 tháng năm 2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2022
Quyết định Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước huyện Gia Lộc 6 tháng đầu năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2023
123
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/02/2024
+ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=JmTMQg7YjuY
- Hát về Gia Lộc
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 8364
Hôm nay 18,684
Tháng này: 1,140,515
Tất cả: 6,493,097
THƯ VIỆN ẢNH