Thông báo
Thông báo Công nhận kết quả kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lộc năm 2023
Thông báo đấu giá tài sản (Khu dân cư thị trấn Gia Lộc và Điểm dân cư số 1 thôn An Tân, xã Gia Tân,huyện Gia Lộc)
Thông Báo Kết quả thi Môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) và tiếp nhận đơn phúc khảo kết quả bải thi, kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lộc năm 2023
Thông báo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân xây dựng nhà ở trên địa bàn thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc (đợt 11) và điểm dân cư số 1, thôn An Tân, xã Gia Tân (đợt 3)
Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng 20 lô đất ở tại vị trị quy hoạch Khu dân cư mới thị trấn Gia Lộc (đợt 2, lần 4)
Thông Báo Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân xây dựng nhà ở trên địa bàn thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc (đợt 11)
Thông Báo Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân xây dựng nhà ở tại điểm dân cư số 1, thôn An Tân, xã Gia Tân (đợt 3)
Thông Báo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch Khu đất xen kẹp, khu dân cư thôn An Cư (cũ) nay là thôn An Cư 1, xã Đức Xương, huyện Gia Lộc (đợt 1, lần 2
Thông Báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch Khu đất xen kẹp, khu dân cư thôn An Cư (cũ) nay là thôn An Cư 1, xã Đức Xương, huyện Gia Lộc (đợt 1, lần 2)
Thông báo triệu tập (bổ sung) thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lộc năm 2023
123456789
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/3/2024
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/02/2024
+ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Gia Lộc
+ Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Gia Lộc
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
https://www.youtube.com/watch?v=JmTMQg7YjuY
- Hát về Gia Lộc
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Tài liệu họp HĐND
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 619
Hôm nay 6,391
Tháng này: 1,362,303
Tất cả: 6,714,885
THƯ VIỆN ẢNH