TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ
Mã số PAKN
Họ và tên người phản ánh
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ MỚI NHẬN
Quản lý phòng chống Covid19 tại cổng chợ bóng, xã Quang Minh
loa truyền thanh
Phòng tránh đại dịch corona
Thi tuyển viên chức
Tôi muốn xem bản đồ quy hoạch của huyện.