TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ
Mã số PAKN
Họ và tên người phản ánh
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ MỚI NHẬN
loa truyền thanh
Phòng tránh đại dịch corona
Thi tuyển viên chức
Tôi muốn xem bản đồ quy hoạch của huyện.
thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất