TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ
Mã số PAKN
Họ và tên người phản ánh
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ MỚI NHẬN
test
test
DON KEU CUU KHAN CUA DAN
DON KEU CUU KHAN CUA DAN
chế độ nghỉ phép chưa hết thì nhận quyết định nghỉ hưu