TIẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ
Phản ánh kiến nghị của bạn sẽ được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận để trả lời. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Họ và tên
Địa chỉ
Email Số điện thoại
Phản ánh kiến nghị về việc
Nội dung phản ánh kiến nghị
Tệp đính kèm
Mã bảo mật
Nhập mã bảo mật ở trên
Kiến nghị phản ánh đã trả lời
1
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ MỚI NHẬN
Phòng tránh đại dịch corona
Thi tuyển viên chức
Tôi muốn xem bản đồ quy hoạch của huyện.
thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thêm tên vào sổ đỏ